Forsvaret søker ubåtpartnere

De seks Ula-klasse-ubåtene til det norske Forsvaret når gradvis slutten av sin levetid utover 2020-tallet. Nå arbeider Forsvarsdepartementet for å få til et omfattende samarbeid med andre land om nye ubåter.


De seks Ula-klasse-ubåtene til det norske Forsvaret når gradvis slutten av sin levetid utover 2020-tallet. Nå arbeider Forsvarsdepartementet for å få til et omfattende samarbeid med andre land om nye ubåter.


Dette for best mulig å kunne redusere kostnadene og sikre en robust kapasitet for fremtiden.

Det er Forsvarsdepartementet som har fått oppgaven med å lede prosjektet som skal utrede anskaffelsen av nye ubåter som skal erstatte dagens Ula-klasse. Prosjektet er nå i den såkalte definisjonsfasen, som er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2016.

Så langt er det ikke foretatt noe valg av leverandør, og departementet forholder seg på dette tidspunktet i prosessen til flere aktuelle tilbydere av ubåter: 

- Prosjektet er fremdeles i en prosess hvor det er aktive diskusjoner med flere potensielle samarbeidsnasjoner, hvor mulighetsrommet for å oppnå Norges ambisjon om omfattende ubåtsamarbeid med en eller flere av disse landene blir diskutert og evaluert, skriver forsvarsdepartementet på sine nettsider.

Norge og Tyskland har allerede gjennom flere tiår hatt et vellykket samarbeid om ubåter, og Tyskland er ifølge departementet en nasjon det derfor er naturlig å diskutere et potensielt fremtidig samarbeid med.

Tags