Forsvaret: - Dagens situasjon krever omfattende overvåking i nord

The Norwegian military presence in the Arctic has increased during the past year, and the national level of preparedness will be strengthened in the coming years. This was reported when Chief of Defence, Admiral Haakon Bruun-Hanssen, presented the Norwegian Defense’s 2017 annual report today. (Photo: The Norwegian Defense)
Forsvaret mener dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever en omfattende overvåking og tilstedeværelse i nord.


Forsvaret mener dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever en omfattende overvåking og tilstedeværelse i nord.

- Et høyere nivå på den militære tilstedeværelsen i nordområdene er nå en ny normalsituasjon, sier forsvarssjef og admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Tidligere i dag gjorde han opp status for fjoråret, og i den litt over 100 sider lange årsrapporten kommer det frem at den norske marinen i 2017 gjennomførte hele 48 prosent av sin aktivitet i nordområdene.

I den samme perioden hadde marinen også kontinuerlig tilstedeværelse av minst en ubåt i nord.

Aktiviteten for de maritime patruljeflyene har vært høy, og Hæren har hatt en jevnlig tilstedeværelse i Finnmark.

- Kystvakten og Marinen har gjennomført pålagte aktiviteter, og tilstedeværelsen i Nord-Norge har økt, slås det fast i rapporten.


Kommende storøvelse blir en "test"

Øvelsene med Norges allierte er viktig, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. 

- Det styrker vår evne til å operere sammen med våre allierte, og det styrker NATOs evne til å forsterke og forsvare Norge. Vi har i tillegg oppdatert vårt nasjonale planverk, slik at dette er samordnet med NATOs.

- NATOs storøvelse Trident Juncture 2018 blir en meget god anledning til å teste mottak av forsterkninger og vertslandsstøtte i hele sin bredde sammen med en lang rekke etater og sektorer, sier forsvarssjefen i sin oppsummering.

I år er det Norge som er vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen går av stabelen i oktober og november, og er en av forsvarsalliansens største.

Mesteparten av øvelsen - som involverer rundt 35.000 soldater, cirka 130 fly, og 60 fartøyer - vil foregå i Norge og tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og på Island, i tillegg til noe aktivitet i Østersjøen.

Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise», som NATO har hatt som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år.  Forrige øvelse ble gjennomført i 2015 med hovedvekten i Portugal, Spania og Italia. 

Daglige operasjoner har høy prioritet

I årsrapporten vurderes også fremtidsutsiktene, etter at det første året i Forsvarets gjeldende langtidsplan (2017-2020, red.anm) har gått:

- Dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever en omfattende overvåkning og tilstedeværelse i nord, og høy kvalitet i gjennomføringen. Situasjonsforståelse må opprettholdes sammen med evnen til fast, forutsigbar og legitim suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Tilstedeværelsen i nord fortsetter både med fartøyer, landstyrker, maritime patruljefly og jagerflyberedskap. Daglige operasjoner og situasjonshåndtering har høyeste prioritet også fremover.

I årsrapporten trekkes det også frem at Forsvarets evne til å overvåke og oppdage cyberangrep skal styrkes fremover, og at sikkerhetstjenesten gradvis vil få mer ressurser. Blant annet skal Forsvarsbygg, i samarbeid med Forsvaret, de kommende årene bruke betydelige midler på fysisk sikring av «prioriterte skjermingsverdige objekter».
Nøkkelord