Forskning, forsvar, fond og diplomati; Danmarks arktiske strategi

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen (innfelt) har overlevert sin uten- og sikkerhetspolitiske utredning til Danmarks utenriksminister Kristian Jensen. Nå skal regjeringen diskutere og implementere de delene av rapporten som vinner gehør. (Foto fra dansk UD)
Arktiske spørsmål får vesentlig oppmerksomhet i en helt fersk utredning om Danmarks utenriks- og sikkerhetspolitikk, overlevert til den danske regjeringen 1. mai.

Arktiske spørsmål får vesentlig oppmerksomhet i en helt fersk utredning om Danmarks utenriks- og sikkerhetspolitikk, overlevert til den danske regjeringen 1. mai.

I utredningen, som tar for seg Danmarks totale internasjonale engasjement; forsvars- og sikkerhetspolitikk, handelsforhold, flyktningpolitikk, u-hjelp etc., vies også Danmarks (med Grønland og Færøyene) posisjon som arktisk stormakt en god del plass.

Utredningen har vært ledet av Danmarks ambassadør til India, Peter Taksøe-Jensen, og kommer med en del helt konkrete forslag til hvordan Danmarks (eller Riksfellesskapets) innsatser bør innrettes fremover.

Rapporten slår fast at kongeriket har betydelige interesser av en fredelig, stabil og økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling i nord, og også et særlig ansvar for å påvirke utviklingen i Arktis til gagn for befolkningen på Grønland og Færøyene.

Arktisk forskningssenter

Et av de konkrete forslagene i utredningen er etablering av en internasjonal forskningsstasjon på Grønland. Rapporten viser til erfaringer fra New Zealand og Svalbard, som viser at økt tilstrømning av forskere også har en økonomisk effekt, og kan virke som stimulans for lokal økonomi og sysselsetting.

Danske og grønlandske myndigheter bør undersøke disse mulighetene i samarbeid, og et slikt senter kan bli en vesentlig element i et annet forslag fra utvalget, nemlig;

Arktisk diplomati

Riksfellesskapet bør kunne levere en profesjonell og synlig innsats på diplomatiområdet i nordområdene, der å være vertskap for «dagsordensettende konferanser, internasjonale møter» i Danmark, Grønland og Færøyene er en del, og deltagelse i andre tilsvarende konferanser er nødvendige element.

En ide som nevnes er at man, innen 2018, (10-året for Ilulissat-erklæringen) får samlet kyststatene og drøfte implementering av denne erklæringen samt eventuelt å drøfte behov for rammer for sikkerhetspolitisk samarbeid.

Styrket overvåking

Også Danmark ser behovet for styrker forsvar i Arktis, og det er russisk modernisering og opprustning som danner bakteppet.

Utvalget peker særlig på behov for bedre overvåkning, og anbefaler en løsning med kombinasjon av kommersielle og offentlig/private satellittbaserte løsninger – i tillegg til en generell styrking av forsvarets kapasitet i nordområdene.

Investeringsfond

Utvalget, ledet av ambassadør Peter Taksøe-Jensen, understreker at ivaretakelsen av de danske interesser i Arktis krever både politiske og økonomiske innsatser. De forslår derfor å utrede ytterligere finansieringsmuligheter.

De nevner private og offentlige fond, pensjonsfond, og at man internasjonalt samtidig undersøke mulighetene for investeringer i Arktis, for eksempel gjennom etablering av en arktisk investeringsbank.

En slik bank ble blant annet lansert under World Economic Forum i Davos tidligere i år. 

Fornøyd minister

Danmarks utenriksminister, Kristian Jensen, er godt fornøyd med utredningen, og sier at den på mange områder følger opp den strategien regjeringen allerede har lagt.

Tiden er kommet til at vi kan skape en samlet oversikt over hvordan Danmark skal prioritere, fokusere og samordne våre utenriks- og sikkerhetspolitiske innsatser, sier utenriksminister Kristian Jensen, i en pressemelding.
Hele rapporten fra utvalget finnes på hjemmesidene til den danske regjeringen. 
Nøkkelord