Forskerne gjør reiselivet bedre

Forskere påvirker reiselivet slik at produktene blir bedre, viser fersk forskning fra tre naturbaserte reiselivstilbud i Norge og på Island.

Stipendiat Hindertje Hoarau ved Handelshøgskolen i Bodø har sammen med Carol Kline ved East Carolina University i USA studert hvordan forskere og forskning påvirker innovasjon i turismen. Forskerne har sett på hvordan nyskaping skjer i bedrifter som driver med hvalsafari, og resultatet kan summeres som "innovation through co-creation".  Den norske bedriften som har deltatt i undersøkelsen, er Hvalsafari AS på Andenes lengst nord i Nordland.

Forskerne  er integrert i utviklingen av hvalsafari for eksempel ved at de deltar som guider for turister. Slik deler de kunnskap både med gjestene og med arrangørene. Denne kunnskapsdelingen skjer hele tiden både i formelle og uformelle fora, og fører til bedre kvalitet på produktet og nye produkter. 

De to forskerne har publisert sine resultater i artikler i "Annals of Tourism Research" og Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism". 

Tags