Forskere fra 19 land skal fryses inn i arktiske farvann i ett år

Forskere fra 19 land deltok på delta på Mosaic-ekspedisjonen for å følge Fridtjof Nansen når forskningsskipet "Polarstern" gikk opp mot Nordpolen midt på vinteren. (Photo: Hannah Zanowski SOCCOM Project).

Det tyske skipet «Polarstern» er et av verdens største forskningsskip og fredag legger det ut på det som blir historiens største polarekspedisjon, «MOSAiC». 

I 1893 frøs Fridtjof Nansen bevisst sitt treskip, Fram, ned i den drivende havisen nord i Sibir. Hans begrunnelse: I stedet for å kjempe mot isen, som hadde hindret tidligere anstrengelser for å nå Nordpolen, ville han tillate at isen selv kunne bære ham nærmere målet sitt.

Til slutt endte Nansen opp med å forlate Fram gå hundrevis av kilometer på ski til en britisk base - etter å ha innsett at han ikke var på kurs - men skipet kom seg intakt til målet og ekspedisjonen resulterte i banebrytende vitenskapelige funn om Arktis og arktiske værmønstre.

Nå skal forskningsprosjektet «MOSAiC» gå i Nansens fotspor. Hundrevis av forskere deltar i ekspedisjonen, som skal følge ruten fra Fritjof Nansens berømte ekspedisjon på slutten av 1800-tallet.

Prosjektet er et samarbeid mellom 19 nasjoner. Forskere fra Norge, Tyskland, USA og Russland er blant dem som deltar. 

Fredag seiler skipet mot de nord-arktiske farvannene, hvor det skal fryses inne i isen med et mannskap på 38, samt 63 forskere fra ulike land.  Ekspedisjonens mål er å bedre forståelsen av global oppvarming og undersøke Arktis som oppvarmingens episenter.

Hundrevis av forskere involvert

Ekspedisjonen ledes av klimaforskeren Markus Rex, som er tilknyttet det tyske forskningsinstituttet Alfred Wegener Institute.

Logistikken rundt ekspedisjonen består imidlertid ikke bare av isbryteren Polarstern, som likevel blir hjertet og hjernen. Det er en voldsomt stor operasjon som er på trappene. Det blir lagt opp til nærmest en landsby på isen rundt isbryteren, skriver Nordlys. 

I løpet av året skal minst tre forskningsfly være involvert. Det blir bygget en egen landingstripe i isødet til dem. Fire russiske, kinesiske og svenske isbrytere skal står for forsyningene og skifte av personell i løpet av perioden skipet ligger isfast. Det skal skapes et helt samfunn på isen. Langdistansehelikoptere vil også være i beredskap, og det vil bli lagt ut drivstoffdepot til disse, slik at de kan nå frem til ekspedisjonen hvis nødsituasjoner skulle oppstå.

Episenter for oppvarming

I et intervju med MOSAiCs egen hjemmeside sier ekspedisjonsleder Markus Rex fra Alfred Wegener Instituttet at kunnskapen om området de nå skal til er for liten.

- Ingen region på jorda har blitt varmet opp så fort over de siste tiårene som Arktis. Kort sagt er det episenteret for global oppvarming. Men samtidig forstår vi knapt regionen, spesielt sentrale deler av Arktis på vinteren er vi stort sett helt ukjente med. Så målet vårt er å gå svært grundig til verks og undersøke, for første gang, lokale prosesser i det klimatisk systemet.

Han sier at målet er å skaffe dyptgående data som kan være med på å forutsi hvordan klimaet utvikler seg.

- Og de dataene kan vi kun skaffe på stedet.

Ekspedisjonen har fem fokusområder: Biogeokjemi, atmosfæren, sjøisen, havet og økosystemet. 

Drøm som går i oppfyllelse

Under reisen vil rundt 600 forskere fra 19 land gjennomføre studier som en del av det tverrfaglige drivende observatoriet for studiet av arktisk klima (MOSAiC), som også vil involvere en rekke fly og andre isbrytere.

- For en arktisk marinbiolog er denne ekspedisjonen en drøm som går i oppfyllelse,  sier Rolf Gradinger, fra Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet til Sciencemag.com

Nøkkelord