Forsker: Arktis kan drukne i global storpolitikk

Elana Wilson Rowe (Senior Researcher at the Norwegian Institute of Foreign Affairs) and Robert Orrtung (Research Director at the George Washington University, USA) during the session “Russia in the Arctic”. (Photo: Hege Eilertsen)
Arktis - og verdens oppmerksomhet mot regionen - går en usikker tid i møte, skal vi tro seniorforsker Elana Wilson Rowe ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI). Men samarbeidet, blant annet i Arktisk råd, fungerer godt – også mellom Russland og USA.


Arktis - og verdens oppmerksomhet mot regionen - går en usikker tid i møte, skal vi tro seniorforsker Elana Wilson Rowe ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI). Men samarbeidet, blant annet i Arktisk råd, fungerer godt – også mellom Russland og USA.

Syria, Brexit, et svekket EU, terror, flyktningekrisen og et sylferskt presidentskifte i USA. I en tid hvor verdensbildet preges av flere internasjonale konflikter og temaer som må løses - er et av de store spørsmålene hvordan dette vil påvirke den videre utviklingen i Arktis.

- Utfordringen er at konflikter tiltrekker oppmerksomhet, og konflikter tiltrekker budsjettposter, sier Rowe og fortsetter:

- Spørsmålet er hvordan Arktis vil bli prioritert fremover, og hvordan dette vil påvirke eksempelvis investeringer for en bedre infrastruktur. Vil de komme?

Russland var hovedtemaet da seniorforskeren møtte kollegaer fra USA og Russland til debatt under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø. 

- En prestasjon

Rowe forteller at Russland - og det at forholdet til landet bør styrkes ytterligere - var et stadig tilbakevendende tema da hun i fjor høst deltok på den den internasjonale nordområdekonferansen Arctic Circle i Reykjavik. Russlands annektering av Krim, og de mange sanksjonene mellom øst og vest i etterkant, har riktignok ført til et langt kjøligere, politisk klima. Like fullt:

- Det som er fascinerende og viktig å forstå når det gjelder Arktis, er at det ikke først og fremst handler om konfliktbildet, men at det er litt av en prestasjon å opprettholde et dynamisk samarbeid i regionen, sier Rowe.

Hun minner om at mange av de internasjonale konfliktområdene som preger nyhetsbildet i dag er svært komplekse, i likhet med mange av spørsmålene som knytter seg til den videre utviklingen i Arktis.

Rowe drar en parallell til en amerikansk professor, og et sitat han ga da han ble bedt om å beskrive hvordan et demokrati fungerer:

- Han sa at «Det er som å sitte på en treflåte. Du vil ikke synke, men fotene dine vil alltid bli våte».

- Vi kan si det samme om noe av samarbeidet i Arktis. Det betyr ikke at det er lett, men det betyr at det eksisterer en forpliktelse til å opprettholde det samarbeidet som er mulig, sier hun.


- Viktig for Russlands fremtid

Arktis er en prioritet for Russland, og seniorforskeren ved NUPI sier det er åpenbart at landets bekymringer ikke bare handler om det internasjonale aspektet. Russland har mange bekymringer også på hjemmebane, og den største handler om landets økonomiske utvikling. Dette kommer ikke bare frem i nasjonale og internasjonale medier, men vises også tydelig i Russlands strategidokumenter.

- Arktis er et veldig viktig område for Russlands økonomiske fremtid, slår hun fast.

Russlands arktiske strategi er godt kjent, sier hun. Den har stort sett være den samme i et helt tiår. Det handler om økonomi – og om å opprettholde landets nasjonale interesser – og det handler om å beskytte miljøet.

- Det vi har sett, i to ulike prosjekter vi har jobbet med ved NUPI, er at i likhet med mange andre arktiske stater søker Russland å skille Arktis ut fra andre politiske områder.

Urfolk bidrar til samarbeid - og fred

Den samme tilnærmingsmåten har landet eksempelvis også brukt etter konflikten i Georgia, og konfliktene i Ukraina.
I høynivå-forumet Arktisk råd fortsetter Russland å engasjere seg, og møte partnere med like og sammenfallende intereesser.

- Vi ser for eksempel at Russland og USA samarbeider om prosjekter i Arctic Council’s regi, sier hun og understreker viktigheten av å tenke på arktisk samarbeid som dynamisk.

Da Rowe innledet i går, trakk hun også frem at det arktiske samarbeidet – generelt sett - virker å være mer drevet av nasjonale interesser nå, enn tidligere.

- Vi ser at flere arktiske stater nærmest kopierer hverandres strategier, og at det er mange delte interesser. Vi ser også at styringen i Arktis ikke bare skjer på hovedstadsnivå, men at det handler om nettverk som har grodd opp i de ulike arktiske regionene fra 1990-tallet og utover.

- Mange urfolk deltar i Arktisk råd, og de står opp og ønsker mer samarbeid og fred. Man kan også se at de har en slags stabiliserende effekt på de ulike forretnings- og samarbeidsnettverkene. 


Read article in English.

Nøkkelord