Forsiktig optimisme på Helgeland

Utbyggingen av E6 er igangsatt og gir lokale ringvirkninger for flere næringer
Helgeland Sparebank ser en forsiktig optimisme i næringslivet i regionen, går det fram av en pressemelding.

- Utbyggingen av E6 er igangsatt og gir lokale ringvirkninger for flere næringer. Det er høy aktivitet i byggesektoren med store investeringer både i privat og offentlig sektor. Gunstig valutakurs er positivt for regionens eksportbedrifter, og økt tilgang til rimelig fornybar kraft gir muligheter for grønn og fremtidsrettet industri, heter det.

Når det kommer til olje- og gassektoren, er det store variasjoner i aktiviteten til leverandørindustrien. Noe som rammer både enkeltbedrifter og antall sysselsatte i sektoren.

- Lavere befolkningsutvikling på Helgeland enn i landet for øvrig er utfordrende. Dette gjelder særlig i aldersgruppen 25 – 45 år. Økende studietilbud og forskningsmiljø ved Campus Helgeland bidrar sterkt til å skape et akademisk miljø. Godt samarbeid med Helgelands industribedrifter gir interessante jobbmuligheter for begge i et parforhold noe som vil være avgjørende for å snu trenden i denne utviklingen, sier de videre ifølge Rana Blad.