-Foretrekker norske eiere og lav skatt

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen brukte det store, visjonære lerretet under Nordlandskonferansen 2016. Og lavere skatter er fremdeles et viktig mantra for regjeringen. (Foto: Linda Storholm).
-Formueskatten er uheldig for norsk eierskap og lokal forankring, derfor er skattepolitikken et viktig incitament for å utvikle også kraftkrevende industri i nord.

 

-Formueskatten er uheldig for norsk eierskap og lokal forankring, derfor er skattepolitikken et viktig incitament for å utvikle også kraftkrevende industri i nord.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) tegner på det store lerretet når han svarer på spørsmål om bedre rammebetingelser for å sikre industriutvikling og verdiskaping i nord. Og skattepolitikken er sentral i Helgesens budskap.

Grønn kompetanse

Under Nordlandskonferansen i Bodø onsdag trakk han opp de visjonære linjene, og viste blant annet til det nye «Ekspertutvalget for grønn kompetansekraft», som skal avgi innstilling til høsten. Og «grønn» er et, kanskje selvsagt, nøkkelord for den blå klimaministeren.

-Hva da med den tradisjonelle og kraftkrevende industrien – også her nord? Hvilke incitamenter har dere for at denne skal kunne foreta nødvendig omstilling?

Nordland går best

-Det har allerede skjedd betydelig omstilling innenfor denne industrien, ikke minst med reduksjon av Co2-utslipp og andre miljøtiltak. Og et er klare muligheter for ytterligere tiltak, noe jeg er sikker på vil komme når utvalget leverer sin innstilling, sier Helgesen til High North News.

Statsråden peker også på at Nordland fremdeles er av de fylkene i landet som «går best», også bekreftet i siste Indeks Nordland, som ble presentert samme dag.

Se til Vestlandet

-Men Indeks Nordland viser også mangel på investeringer, på arbeidskraft og kompetanse?

-Kompetanse er et langsiktig løft, kunnskap og utdanning er et viktig område for regjeringen. Når det gjeler arbeidskraft gjelder det å få folk til å flytte på seg, f.eks. fra Vestlandet. Arbeidsinnvandring er en annen mulighet, sier Helgesen.

-Men så viser det seg jo at innvandringen til Nordland faktisk er svakere enn til f.eks. Finnmark og Troms?

-Jeg tror også her at man kan se til, og kanskje lære av f.eks. verkstedindustrien i vest. De har reist på rene rekrutteringsturer til Øst-Europa; i perioder har halvparten av arbeidsstokken enkelte steder vært EØS-arbeidskraft.

Norske eiere helst

Klima- og miljøministeren understreker likevel at det viktigste for industriell vekst er at Norge fremstår som konkurransedyktig som investeringsland.

-Da må vi ha et skattesystem som er konkurransedyktig, noe skattereformen, blant annet, dreier seg om. Og det handler ikke bare om å få kapital utenfra, men også ha sterke norske eierskapsmiljøer. I skattedebatten fremstilles det av mange som at lettelse i formuesskatten er skattelette for de rike, men problemet er jo at utenlandske eiere slipper denne skatten.

Finnfjord smelteverk i Finnsnes er vel det eneste smelteverket igjen som er norskeid, og de må altså betale formuesskatt, mens de andre slipper. Og norske eiere er ofte å foretrekke, både med tanke på den viktige lokale forankringen og rent kulturelt, f.eks. forholdet til 3-partsamarbeidet, sier Helgesen.

Tags