Forbyr kommersielt fiske inntil man vet mer

Nordvestpassasjen er en forholdsvis kronglete farvei som går gjennom canadisk farvann, men som likevel er den kjappeste og mest effektive måten å komme seg fra Atlanterhavet til Stillehavet. 
Canada følger USA og forbyr kommersielt fiske i Beauforthavet.

Canada forbyr kommersielt fiske i Beauforthavet i påvente av mer forskning.  

Beslutningen ble offentliggjort sist fredag, men har lenge blitt etterspurt fra miljøorganisasjoner og følger en lignende amerikansk avgjørelse tatt for fem år siden, skriver CTVNews.

Føre-var

Avgjørelsen er basert på føre-var-prinsippet og utviklet i samråd med lokale innfødte. Det vil kun tillates fiskeri i Beauforthavet dersom dersom forskning viser overskudd og bærekraftige bestander, og lokale innfødte vil ha førsteretten til nye konsesjoner i området. 

- Dette rammeverket er et skritt mot å sikre at Beauforthavets økosystem forblir sunt og kan fortsette å dekke behovene til Inuvialuit-folket, sier Frank Pokiak fra Inuvialuit viltråd i en uttalelse.  

Klimaendringer

Beauforthavet er et av de siste havområdene i verden uten storstilt kommersielt fiske, men interessen er økende. Siden 2002 har Fiskeri- og sjødepartementet mottatt åtte søknader til å fiske i området. Seks av disse ble gitt til små kanadiske selskaper so ikke fant det økonomisk lønnsomt å fiske i området. 

Det kan endres som en følge av klimaendringene. Ny forskning har funnet at over 800 kommersielle arter beveger seg mot polene med opptil 26 kilometer i året. Effekten er særlig tydelig i Arktis. I tillegg vil mindre havis gjøre det enklere for større fartøy å fiske i området. 

 Tags