Forbrukerrådet etablerer kontor og fem stillinger på Svalbard

Politisk rådgiver Ronny Røste i FrP jobber nå med en kontorløsning for å kunne etablere Forbrukerrådet på Svalbard. (Foto: Ilja C. Hendel)
Regjeringen vil samle Forbrukerrådet til tre større kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. Og med dette vil det etableres fem stillinger på Svalbard underlagt kontoret i Tromsø.

Regjeringen vil samle Forbrukerrådet til tre større kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. Og med dette vil det etableres fem stillinger på Svalbard underlagt kontoret i Tromsø.
 
- Individuell veiledning og mekling mellom forbruker og næringsdrivende er nøkkelaktivitetene ved regionkontorene. I dag skjer dette i hovedsak på telefon og e-post. Det gjør at man ikke lenger er avhengig av kontorer i hele landet for å dekke forbrukernes behov, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).
 
Stillingene på Svalbard vil være et ledd i regjeringens strategi for å styrke bosettingen på Svalbard. Og den nye organiseringen skal bidra til et klarere skille mellom Forbrukerrådets interessepolitiske arbeid i Oslo, og Forbrukerombudets  arbeidsoppgavene med å veilede og mekle i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.
 
- Gode fagmiljøer er viktig for å dekke forbrukernes behov. Færre og større kontorer vil gi oss et mer effektivt veilednings- og meklingstilbud til forbrukerne, sier statsråden
Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) mener det ikke er behvov for mange små forbrukerkontorer over hele landet. (Foto: Julie Lunde Lillesæter/PRIO)
Planene er i gang
 
Forbrukerrådet har nå fått i oppdrag å lage en plan for hvordan en kontorløsning på Svalbard kan utformes.
 
Skal det etableres fem nye heltidsstillinger?
 
- Kontoret på Svalbard skal være underlagt Forbrukerrådets kontor i Tromsø, og det kan legges opp til hospitering fra andre regionkontorer. Den nye organisasjonsstrukturen skal gjennomføres i praksis etter at Forbrukerrådet har definert en plan innen 1. mai i år, sier politisk rådgiver Ronny Røste i FrP.
 
Han forteller at hele omstillingen i Forbrukerrådet og de nye stillingene på Svalbard skal være oppe å gå innen 1. mai i år.
 
- Forbrukerrådet fikk oppdragsbrevet fra departementet 27. januar, så foreløpig er det ikke iverksatt annet enn informasjon ut til tillitsvalgte og de av regionkontorene som blir berørt av omorganiseringen, sier Røste.
 
Det er regjeringens ønske om å opprettholde bosetting og aktivitet på Svalbard som ligger til grunn for etablering av nye stillinger og kontor i Longyearbyen.
 
- Så et bidrag til dette er etablering av et kontor for Forbrukerrådet på Svalbard. Beliggenhet har mindre betydning enn tidligere, sier han. 

 

 Et hvert årsverk er bra
 
Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) synes det er svært positivt at statlige forvaltningsorganer plasseres på Svalbard.
 
- Vi har lenge sagt at statlige forvaltningsorgan også kan og bør plasseres her. Vi har behov for langsiktighet og stabilitet, og et hvert årsverk er positivt. Men jeg har ikke fått opplysninger om disse stillingene fra regjeringen eller Forbrukerrådet, sier Olsen, som for tiden jobber med å forberede svalbardmeldingen og NHOs «Slå på lyset». Et næringsseminar arrangert av NHO Troms og Svalbard, Innovasjon Norge og Abelia.

- Nå skal vi samles for å få opp trøkket på Svalbard, og vi jobber hardt med havneutviklingen. Vi har gått igjennom hele havneplanen på nytt for å se på forbedringer, og snart kommer Kystverket hit for å få inntrykk av hvor stort behovet egentlig er, sier Olsen.
 
 
For snevre planer
 
Olsen forteller at det tidligere har vært for snevre planer omkring ny havn i Longyearbyen.
 
- Både fiskeri, redning og forskning har et større behov enn antatt. Disse næringene krever større plass, og jeg ser at vi har tenkt for smått.  Og ja, utgiftene blir større, men uansett hvilken dør jeg åpner så lyser havna mot meg. Alle næringer av større betydning mangler tilfredsstillende fasiliteter, sier Olsen.
 
Han mener havneprosjektet er avgjørende for Svalbards framtid, og ønsker at staten tar en offensiv rolle i den videre prosessen.
 
- Og nå må få en klarhet i om kritisk infrastruktur skal være statlig eid eller ikke. Jeg ønsker et statlig eierskap når det kommer til vann, avløp og slike ting, slik at inntektene går tilbake til fellesskapet, sier Olsen.Forbrukerrådet og Forbrukerombudet:

  • Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som skal hjelpe forbrukere og påvirke myndigheter og næringsliv til å ta hensyn til forbrukerne.
  • Du kan kontakte Forbrukerrådet hvis du trenger hjelp i forbindelse med et kjøp du har gjort. De gir råd og mekler også mellom partene i klagesaker.

  • Hvert år svarer Forbrukerrådet på nesten 100 000 henvendelser.


  • Ombudet er en offentlig myndighet som blant annet overvåker reklame og markedsføring.Forbrukerombudet skal gjøre det enklere og tryggere å være forbruker. 

  • Du kan klage til Forbrukerombudet hvis du opplever at noen driver ulovlig markedsføring, telefonsalg eller liknende, men ombudet hjelper deg ikke hvis du for eksempel angrer på et kjøp. 

  • Forbrukerombudet behandler ca. 10 000 skriftlige henvendelser i året.

Kilde: www.hvaerøkonomi.no, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet
Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) synes enhver stilling som etableres på Svalbard er positivt. (Foto: Arne O. Holm)

Tags