Forberedt på nedgang i folketallet

– Vi skal ikke late som om dette ikke er en utfordring.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) mener holdningen i lokalsamfunnet i Longyearbyen og lokalstyret gir grunn til optimisme, og han tror Longyearbyen skal komme igjennom krisen, skriver Svalbardposten.

– Men jeg tror ikke vi skal late som om dette ikke er en utfordring for lokalsamfunnet, 
for det er det absolutt, sier han til Svalbardposten.

I neste uke skal de fleste som blir berørt av kuttprosessen i Store Norske, ha fått den formelle oppsigelsen. Ringvirkningene blir sannsynligvis adskillig større enn de rundt 100, og Anundsen vil ikke komme med løfter. Han viser imidlertid til at det er tverrpolitisk flertall i Stortinget for å sikre et robust familiesamfunn på Svalbard og i Longyearbyen.

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: