Flyplass lever utrygt

Bedre veier kan gi færre flyplasser.

Nedlegging av små flyplasser er ifølge regionvegsjefen realistisk. Bedre veier og løft av store sentra er de harde nasjonale prioriteringene, skriver Finnmarken.

Kirkenes blir mest påvirket av utviklingen i Barents. Hva det får å si for denne siden av fjorden, er et åpent spørsmål, uttalte Torbjørn Naimak under et seminar i Vadsø.

Regionvegsjefen tente en gammel brannfakkel, og spekulerte høyt om flyplassnettet.

– Hovedargumentet for å bevare flyplassen i Vardø, har vært Domen, men det er få problemer der. Når fjellet er stengt, går det heller ikke fly, fortalte han forsamlingen.

Tags