Flyktningstrømmen berger lokalt næringsliv i nord

Næringslivet i Vadsø tjener penger på grunn av den stadig økende flyktningstrømmen fra Russland via Storskog grensestasjon i Sør-Varanger.
Næringslivet i Vadsø tjener penger på grunn av den stadig økende flyktningstrømmen fra Russland via Storskog grensestasjon i Sør-Varanger, melder NRK Finnmark.

Oscarsgata Mottak i Vadsø har fått godkjenning fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om å handle startpakker lokalt.

– Tidligere, når det er kommet nye beboere til mottaket, så har de kommet med ferdige sengetøypakker og klespakker som de har fått i transitt. Det samme gjelder kjøkkenpakker. Dette har de fått utdelt i transittmottak sørpå, i Oslo-regionen, sier Hilde Meyer, som er nestleder ved mottaket i Øst-Finnmark, til NRK.

Men nå kan mottaket handle disse tingene lokalt, og ifølge Meyer er det helt bevisst fra deres side at de forsøkte å få dette til.