Flere søker om å få forske på sjømat

- Dette viser at vi har bedrifter som tenker utvikling og innovasjon og som ønsker å utvikle nye og bedre produkter, tjenester eller prosesser. Det trenger Norge når vi skal skape nye arbeidsplasser og skape verdier fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Her fra havnturneen tidligere i år. (Foto: Flickr/NFD)
Både i Nord-Norge og på landsbasis er det flere bedrifter enn tidligere som søker Skattefunn for å forske frem nye løsninger og tjenester. Fra Troms og Finnmark har Forskningsrådet i år fått inn til sammen 38 søknader knyttet til sjømat.


Både i Nord-Norge og på landsbasis er det flere bedrifter enn tidligere som søker Skattefunn for å forske frem nye løsninger og tjenester. Fra Troms og Finnmark har Forskningsrådet i år fått inn til sammen 38 søknader knyttet til sjømat.

Det er en økning fra 2015, da det kom inn 23 søknader fra landets to nordligste fylker.

- Det skjer utrolig mye spennende i sjømatnæringa, og bedriftene viser en imponerende evne til å tenke nytt. Forskning og utvikling er nøkkelen til suksess, og jeg er glad for at så mange sjømatbedrifter er på banen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). 

Formålet med Skattefunn-ordningen, som ble etablert i 2002, er å motivere norsk næringsliv til å øke satsingen på forskning og utvikling (FoU).

Skattefunn er en rettighetsbasert skattefradragsordning, hvor alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling kan søke Forskningsrådet om godkjenning - slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.


Sjømat har gått forbi olje og gass

På landsbasis har Forskningsrådet i år mottatt nesten 4000 søknader, og for første gang var det det over 3000 ulike bedrifter som søkte ordningen.

Sjømat er den nest største næringen blant søknadene, og IKT er størst med 626 søknader. De øvrige næringene er petroleum, olje og gass og bygg og anlegg. Disse næringene har vært de fire største gjennom flere år.

Samfunnsøkonomisk analyse AS analyserte Skattefunn-ordningen før sommeren, og konkluderte med at den er med på å øke FoU-investeringene i næringslivet, og at den er spesielt velegnet for små og mellomstore bedrifter.

Ordningen har hatt en kraftig vekst de siste årene, og har steget med 107 prosent fra 2013 til 2018.

- Sammen med evalueringen som kom før sommeren viser dette at Skattefunn er et virkemiddel som faktisk får norsk næringsliv og spesielt de små og mellomstore bedriftene til å satse på forskning og utvikling, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.


Tags