Flere nye miljøgifter i sjøfuglegg

Forskerne har undersøkt egg fra gråmåse (bildet), ærfugl og toppskarv. (Foto: Finn Rindahl/Wikimedia Commons)

Forskere har undersøkt sjøfuglegg fra Sklinna i Nord-Trøndelag og Røst i Nordland, og funnet flere nye miljøgifter. For å få et bedre bilde av hvordan sjøfuglene påvirkes foreslår de å kartlegge konsentrasjonene av miljøgifter regelmessig.

Det er en ny studie fra NILU (Norsk institutt for luftforskning) ved Framsenteret i Tromsø som viser at innholdet av de tradisjonelle miljøgiftene er lavere nå enn før, men at man finner nye miljøgifter i egg fra sjøfugl. Studiet har gitt verdifull kunnskap om innholdet av et bredt spekter av miljøgifter i tre utvalgte fuglearter fra Sklinna og Røst; gråmåse, ærfugl og toppskarv.

NILU har foretatt studien sammen med IVL Svenska Miljöinstitutet, på oppdrag fra Miljødirektoratet og flere forskere fra Framsenteret har deltatt. Formålet med studiet er å gi en oppdatert vurdering av forurensningssituasjonen i det norske havområdet.

I prosjekter har man analysert 201 forskjellige kjemiske forbindelser. 158 av dem ble påvist i fugleeggene som ble samlet inn i 2012.

Det foreligger få publiserte data om miljøgiftkonsentrasjonen i de tre undersøkte fugleartene i Norge generelt. For å få en bedre vurdering av hvordan de påvirkes foreslår forskerne at overvåkingen av miljøgiftene blir en del av SEAPOP-programmet. Dette er et allerede etablert og langsiktig overvåknings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler.

Mer om studiet og forskningen finner du på nettsidene til Framsenteret.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: