Fjord1-sjefene trekker seg i protest

Etter nærmere seks timers fylkestingsmøte vedtok fylkestinget med 16 mot 15 stemmer å selge Fjord1 til Brønnøysundkonsernet Torghatten. (Foto: Arild Finne Nybø/Flickr)
Fem styremedlemmer og administrerende direktør i Fjord1 trekker seg i protest mot oppkjøpet fra Torghatten.

Fem styremedlemmer og administrerende direktør i Fjord1 trekker seg i protest mot oppkjøpet fra Torghatten. 

Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok mandag kveld, med 16 mot 15 stemmer, å selge aksjene i F1 Holding AS til Torghatten ASA. 

Nå trekker sentrale deler av ledelsen seg, og kommer med skarp kritikk til prosessen som har ledet fram til salget av aksjene til Torghatten ASA. 

Disse trekker seg i protest: Administrerende direktør Dagfinn Neteland, og disse styrmedlemmene i Fjord1: Reidar Sandal (styreleder), Heidi Kathrin Osland, Nils R. Sandal, Lars Birkeland og Jan Kildal. 

- Det er et drastisk steg, men etter nøye vurdering og lang drøfting har vi kommet til at det er den eneste mulige løsningen. Vi har ikke blitt kjent med vesentlige element i saken, verken før vedtaket ble gjort eller etterpå. Denne situasjonen mener vi er så utilfredsstillende at vi ikke har noe valg. Vi må gå, sier styreleder Reidar Sandal til NRK.  


Oppkjøpet av Fjord1 gjør Torghatten til landets desidert største transportselskap. Torghatten omsetter allerede for over 8 milliarder kroner, og sysselsetter 4500 ansatte. I Fjord1 er det 1500 ansatte, og omsetningen ligger rundt 2,3 milliarder kroner. 

 

Tags