Fjernvarme med stor gjenvinningsgevinst

Gjenbruk av overskuddsvarme fra industrien sparer Rana årlig for enorme CO2-utslipp. Her er litt av gjenvinningsanlegget, midt mellom avgassrørene fra de to ferrosilisiumsovnene til Fesil Rana Metall. Gassen som kommer ut fra ovnene holder 350 grader, og varmeenergien hentes ut ved varmeveksling mot fjernvarmenettet til Mo Fjernvarme. Den avkjølte ovnsgassen føres etterpå inn i Fesils støvrenseanlegg. (Foto: MIP Info)
Nesten all fjernvarmen som ble produsert i Mo i Rana i fjor er gjenvunnet fra industrien. Det gjør byen til en av de mest miljøvennlige når det kommer til energibruk i bygg.

Nesten all fjernvarmen som ble produsert i Mo i Rana i fjor er gjenvunnet fra industrien. Det gjør byen til en av de mest miljøvennlige når det kommer til energibruk i bygg. 

75,2 millioner kWh ble produsert, og av dette var hele 99,1 prosent gjenvunnet energi fra industrien. 
Det er overskuddsenergi fra prosessbedriftene Fesil Rana Metall AS og Glencore Manganese Norway AS som ender som varme. 

Fjernvarmen benyttes til å varme opp bygg og forbruksvann, og erstatter både oljefyring og elektrisk oppvarming. Både lokalt og globalt miljø spares for utslipp av CO2, NOx og SO2 fra fyringsolje.
Den store gjenvinningsgraden betyr at det er 20.000 tonn COmindre som slippes ut i Rana enn ved konvensjonell oppvarming. 

Mo Fjernvarme leverer varme til kommunale og offentlige bygg, næringsbygg, hoteller, borettslag, svømme- og idrettshaller, oppdrettsanlegg, samt til tining av gater og områder i sentrum. Til sammen utgjør det det årlige varmebehovet til ca 5.000 eneboliger. 

Tags