Finsk transportminister bekrefter Rovaniemi-Kirkenes

Finnish Minister of Transport and Communications Anne Berner says Finland wants an Arctic railway. (Photo: Audun Braastad/Scanpix)
Den finske transport- og kommunikasjonsministeren Anne Berner bekrefter kartlegging av en jernbanelinje mellom Rovaniemi og Kirkenes. – Internasjonalt samarbeid spiller en sentral rolle, sier hun.Den finske transport- og kommunikasjonsministeren Anne Berner bekrefter kartlegging av en jernbanelinje mellom Rovaniemi og Kirkenes. – Internasjonalt samarbeid spiller en sentral rolle, sier hun.

- Vi har i samarbeid med norske myndigheter begynt å undersøke lønnsomheten og mulighetene for å bygge den arktiske jernbanen. Formålet med prosjektet er å kartlegge potensielle jernbanelinjer og komme fram til en mulig forretningsmodell, sier Berner til High North News.

Allerede 28 februar 2018 vil både norske og finske myndigheter sitte på mer konkret informasjon om kostnader og ikke minst faktiske forslag til hvor den arktiske jernbanen bør ligge.

- En forutsetning for den arktiske jernbanen er fast forbindelse fra Finland til Europa, nemlig tunnel mellom Helsinki og Tallinn. Her foregår også en undersøkelse, og Rail Baltica er nå i en planleggingsfase, sier ministeren.

Det har over tid vært dialog mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunikasjon- og transportminister Anne Berner. Her i under "Framtidens transportløsninger" i 2016. (Foto: Audun Braastad/Scanpix)

Avgjørende med samarbeid

For Berner er det avgjørende med et internasjonalt samarbeid når man undersøker krevende navigasjonsveier i Arktis.

- Initiativet til den kinesiske presidenten Xi Jinping i diskusjon med statsministeren i Russland om å gjennomføre planene med den Nordlige sjørute for å realisere en «is-silkevei», og å lage ulike tilkoblingsprosjekter anses som positivt, sier Berner.

Hun mener den nordlige sjørute og infrastrukturen som knytter Asia til Europa må videreutvikles.

- Internasjonalt samarbeid spiller en avgjørende rolle når man forsker på navigasjonsveier, klima- og miljøforandringer i Arktis. Den nordlige sjøruten må vurderes som en komplementær transportforbindelse til landbaserte ruter via jernbane og Suezkanalen, sier hun.

- I det øyeblikket vi får en impuls fra Finland, tror jeg det vil det bli «bonanza» i Kirkenes, Norway, sa statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet. Her i møte med den finske ministeren Anne Berner sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Audun Braastad/Scanpix)

Industrien vektlegges

I følge Berner er målet med en finsk-norsk undersøkelse å sjekke nødvendigheten av å bygge en arktisk jernbane de neste tiårene. Undersøkelsen vil omfatte realisering rent teknisk, økonomisk og miljømessig.

-Vi skal vurdere ringvirkningene av en jernbane både lokalt og som del av et større transportsystem. Linjer mot norsk havn skal kartlegges i samarbeid med norske myndigheter, sier ministeren.

Mulighetsstudien består av tre deler.

- Den tekniske delen handler om mulige jernbanelinjer, terrengkorridorer og mer detaljerte investeringskostnader, sier Berner.

I tillegg skal miljø- og kulturelle aspekter tas i betrakting.

- Etterspørselen etter gods- og passasjertrafikk blir undersøkt. I vurderingen vil det legges vekt på gruveindustrien, skogbruk, treforedling, reindrift og turisme, sier Berner.


Se framover

Den potensielle etterspørselen av en jernbanelinge vil bli vektlagt et lengre perspektiv.

- Og i et slikt perspektiv tas det dermed hensyn til hele den arktiske utviklingen. Også potensialet for Den nordlige sjøruten, sier ministeren.

Videre vil undersøkelsen ta for seg virkningen av de ulike alternativene som kommer fram, både med hensyn til finske og norske transportsystemer og logistikkstatus.

- Her skal vi vurdere miljøpåvirkninger basert på eksisterende kunnskap, regionale konsekvenser av jernbanelinjer som eksempelvis innvirkning på gruvedrift og turisme, sier Berner.

Les også – Jernbane vil skape nordområde-bonanza 

 

Nøkkelord