Finsk politi kan gripe inn i Nord-Sverige

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer (Moderaterna).

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer (M) understreker at organisert kriminalitet er grenseoverskridende. (Foto: Regjeringen)

Finsk politi skal få lov til å gripe inn mot kriminelle på svensk jord ved alvorlige forbrytelser som drap, voldtekt og ran, i situasjoner hvor svensk politi ikke selv kan komme frem i tide.

Onsdag vedtok den svenske regjeringen et lovforslag som innebærer et utdypet politisamarbeid mellom Sverige og Finland i Tornedalsregionen i nord. Forslagene er basert på en avtale mellom Sverige og Finland og innebærer at finske politibetjenter skal få utføre akutte politioppgaver på svensk territorium i grenseområdet.

– Organisert kriminalitet er grenseoverskridende. Vi må derfor gjøre alt vi kan for å takle kriminalitet på tvers av landegrensene, både i EU og mellom de nordiske landene. Regjeringen foreslår nå et utdypet politisamarbeid mellom Sverige og Finland. Det handler om å styrke politiets operative kapasitet i Tornedalsregionen og flytte stillingene videre for å øke innbyggernes trygghet og frihet. Et sterkt politisamarbeid mellom Sverige og Finland er viktigere enn noen gang, sier Sveriges justisminister Gunnar Strömmer.

Forslagene innebærer blant annet at svensk politi i hastesaker kan be om bistand fra finsk politi dersom det er nødvendig å gripe inn mot en alvorlig forbrytelse i det svenske grenseområdet. Regjeringen foreslår også at finske politibetjenter skal kunne gripe inn i det svenske grenseområdet i situasjoner som innebærer umiddelbar fare for en persons liv eller helse, uten anmodning fra den svensk politi.

I lovforslaget foreslås også forskrifter som gjør det mulig å bringe finske tjenestevåpen inn i Sverige, og som regulerer de finske polititbetjentenes fullmakter. Lovendringene foreslås å tre i kraft den dagen regjeringen bestemmer.

Bakgrunnen for lovforslaget er at svensk politi kan få vanskeligheter med å komme til pågående kriminalitet som foregår utenfor sentrale strøk. Derfor ønsker svensk politi hjelp fra nabolandet, mens de venter på at svensk politi skal komme seg til åstedet.

Finsk politi skal også få gripe inn uten at svensk politi ber om det i situasjoner som innebærer umiddelbar fare for noens liv eller helse, for eksempel ved ulykker og naturkatastrofer.

Ifølge regjeringen går forslaget lenger enn mange av Sveriges samarbeid med politi i andre land, og innebærer at finsk politi gis relativt vidtrekkende fullmakter til å gripe inn i det svenske grenseområdet.

Kommunene hvor dette vil gjelde er på svensk side er Haparanda, Kiruna, Pajala og Övertorneå. I Finland gjelder det kommunene Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå og Övertorneå (Ylitornio).

Det er mellom Pajala og Torneå at svensk politi ønsker finsk hjelp. (Google Maps)

Les også:

Nøkkelord