Finnmarks fylkesordfører: - Vi føler oss bondefanget

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, Ap. Foto: Ekaterina Golitsyna
Finnmarks fylkesordfører, Ragnhild Vassvik (Ap), innrømmer glatt at hun og de andre fylkespolitikerne føler seg bondefanget i prosessen med fylkessammenslåing med Troms. I morgen starter nye forhandlingsmøter.


Finnmarks fylkesordfører, Ragnhild Vassvik (Ap), innrømmer glatt at hun og de andre fylkespolitikerne føler seg bondefanget i prosessen med fylkessammenslåing med Troms. I morgen starter nye forhandlingsmøter.

- Vi håper å komme så godt ut av det som mulig, sier Ragnhild Vassvik High North News.

Den 8 juni i år vedtok Stortinget med et knapt flertall at Finnmark – Norges nordligste og største fylke i areal – skal slås sammen med Troms fra 1. januar 2020.

Sammenslåingen har vakt stor motstand både i Finnmarks befolkning og i fylkestinget.


Vil ha Vadsø som fylkeshovedstad

Fortsatt venter fylkesordfører Vassvik og kollegaene på Stortingets behandling at det såkalte dokument8-forslaget, om oppheving av det fylkespolitikerne betegner som et udemokratisk vedtak, men foreløpig er det lite som tyder på at tvangsvedtaket vil bli gjort om.

Når High North News snakker med Ap-politikeren er hun travel, og snart på tur til Ekkerøy, det gamle fiskeværet som ligger på nordsiden av Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

I denne ligge bygda - et utfartssted for alt fra fugletittere til isbadere – skal de fem fylkespolitikerne som utgjør Finnmarks forhandlingsutvalg tilbringe dagen i dag. I morgen skal de, som Vassvik selv sier det, "i ilden". 

- Det er dette som er den store saken nå, sier fylkesordføreren.

Hun er fortsatt spent på utfallet av dokument 8-forslaget, men fokuserer nå først og fremst på mulighetene en sammenslåing gir, samt det å fortsatt stå på for Finnmark. 

- Nå handler det bare om å gjøre det beste ut av det, legger hun til.

Vassvik har, blant annet i denne kronikken som ble publisert i går, flagget at hun gjerne ser at Vadsø blir den nye fylkeshovedstaden i det nye "storfylket". Fylkesordføreren har også vært svært opptatt av trygghet og forutsigbarhet for de ansatte i Finnmark fylkeskommune, og at ingen må miste jobben eller flytte.

Torsdag og fredag skal forhandlingsutvalgene fra de to fylkene møtes i Kirkenes for å drøfte sammenslåingen. Møtene skal foregå på byens Scandic hotell.


Forhandlinger bak lukkede dører


Fremdriftsplanen er at forhandlingstutvalgene skal ha et møte i uka i de tre neste ukene, og at partene skal klare å enes om et grunnlagsdokument.

- Dette skal legges frem for begge fylkestingene i desember. Vi får bare se hvordan vi kommer ut av dette, og om vi klarer det, eller om vi må krype til korset og gå til departementet, sier fylkesordføreren.

I tillegg til todagers-samlingen i Kirkenes denne uka, som er planlagt å gå for lukkede dører, skal forhandlingsutvalgene også møtes førstkommende mandag i Tromsø.

- Vi har fått litt pes fordi vi har valgt å lukke disse møtene, men vi vil gi uttalelser på pressekonferanser i etterkant av hvert av møtene, sier hun.


Fra 19 til 11 fylker

De andre fire fylkespolitikerne som skal forhandle på vegne av Finnmark er – i tillegg til fylkesordføreren - Geir Ove Bakken (Ap), Johnny Ingebrigtsen (SV), Lise Svenning (H) og Arne Liaklev (MDG).

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med minister Jan Tore Sanner (H) i spissen, som er ansvarlig for regionreformen.

Da Stortinget behandlet regionreformen 8. juni ble det bestemt at Norge, fra og med 2020, skal bestå av 11 fylker inkludert Oslo.

High North News har skrevet en rekke artikler om regionreformens betydning for de tre nordligste fylkene, og en samlet oversikt finner du her.


Nøkkelord