Finnene tar jernbanedebatten til Arctic Business Forum

Timo Rautajoki, President and CEO of Lapland’s Chamber of Commerce, here photgraphed at an earlier Arctic Business event. (Photo: Arctic Business)
Finnene trykker stadig på for å etablere en arktisk jernbane, og i morgen er satsingen blant hovedtemaene på Arctic Business Forum i Finland.


Finnene trykker stadig på for å etablere en arktisk jernbane, og i morgen er satsingen blant hovedtemaene på Arctic Business Forum i Finland.

- Den arktiske jernbanens betydning - for logistikken som helhet - utgjør et vesentlig tema i årets forum, sier Timo Rautajoki, president og administrerende direktør i Laplands handelskammer, i en uttalelse i forbindelse med konferansen.

Det er niende gang Arctic Business Forum arrangeres, og de neste to dagene skal årets samling gå av stabelen i Kemi, Finland.

 - I diskusjonene som har vært om jernbanen i Finland, har fokuset i debatten vært hvor den arktiske jernbanen skal gå. Samtidig har Norges visjoner blitt skjøvet til side, og det har også jernbanens forbindelse til andre globale systemer. For eksempel Kinas polare silkevei-prosjekt, og hvilke muligheter det kan by på, sier Rautajoki videre i en uttalelse på nettsidene til Arctic Business Forum.

Det finske Trafikverket har gjennomført en utredning av en mulig jernbaneforbindelse fra Finland, til en isfri arktisk havn i Norge – eller Russland. Dette arbeidet har det norske Jernbanedirektoratet bidratt til, og i utredningen som ble lagt frem i mars ble det anbefalt å gå videre med en forbindelse mellom Rovaniemi i Finland og Kirkenes. 

- En jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi vil skape enorme ringvirkninger og muligheter for både oss og Finland, uttalte Kenneth Stålsett i Sør-Varanger utvikling til High North News da nyheten kom.

Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe for videre vurdering av transportkorridoren, og ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker også norske myndigheter å bidra her. 

Til det som markedsføres som «den store jernbanedebatten» har arrangørene hentet inn paneldeltagere både fra Norge, Sverige, Finland, Italia og Russland. 

Kjell Stokvik, daglig leder for Kirkenes-baserte Center for High North Logistics, er norsk hovedtaler. Fra Sverige deltar Andreas Lind (forretnings- og utviklingsdirektør i länsstyrelsen for Norrbotten), og fra finsk side blant annet Jakko Ylinampa (direktør ved Laplands senter for økonomisk utvikling) og Harri Mäki-Reinikka (ambassadør og seniorrådgiver ved Northern Policies Department of Europe).

Som High North News skrev tidligere i dag jobbes det også med andre og norske nyvinninger på jernbanesiden, og i løpet av sommeren 2019 skal det foreligge en analyse og utredning for en eventuell utbygging på strekningen Fauske - Tromsø.

Les også:  Op-Ed: Tallinn-Helsinki railway tunnel may become a link between Asia and Europe (foreligger kun på engelsk, red.anm)

Nøkkelord