Finnene ser store forretningsmuligheter i nord

Potensialet i nordområdene er betydelig, konkluderes det med i rapporten "«A Strategic Vision for the North – Finland’s prospects for economic growth in the Arctic region».
Den arktiske regionen kan utvikle seg til å bli Europa’s største investeringsområde, mener Finlands tidligere statsminister Paavo Lipponen. I en ny nordområderapport maner han finsk næringsliv til å benytte mulighetsrommet som åpner seg nå som det politiske samarbeidsklimaet mellom Norge og Russland er kjølig.Den arktiske regionen kan utvikle seg til å bli Europa’s største investeringsområde, mener Finlands tidligere statsminister Paavo Lipponen. I en ny nordområderapport maner han finsk næringsliv til å benytte mulighetsrommet som åpner seg nå som det politiske samarbeidsklimaet mellom Norge og Russland er kjølig.

- Nå har Finland et mulighetsrom for å sikre at vi får vår del av den nordlige, økonomiske veksten, konkluderes det med i rapporten «A Strategic Vision for the North – Finland’s prospects for economic growth in the Arctic region».

Bare i Barenstregionen alene anslås det å være planlagt investeringer for 140 milliarder Euro. Det tilsvarer 1,23 billioner norske kroner, og tilsvarer – til sammenligning – et drøyt norsk statsbudsjett.


Ser et betydelig potensial

- Nå som den «arktiske hypen» har fordampet er det mulig å vurdere forretningsmulighetene i de nordlige regionene mer realistisk, og potensialet er betydelig. Finland vil ha et bredt spekter av muligheter innenfor sektorene industri, energi/ren energi, logistikk, konstruksjon av infrastruktur, og turisme og andre servicetjenester.

- De arktiske vekstmulighetene kan imidlertid skli gjennom fingrene våre med mindre den finske staten og næringslivet sammen kan fastslå hovedmålene for vår nordlige policy. Det er like viktig at vi forplikter oss til handlingsplanen som fastslår de ansvarlige aktørene, bidragsyterne og at vi følger opp, skriver Finlands tidligere statsminister i oppsummeringen av rapporten.

I den 45 sider lange rapporten gis det en mengde anbefalinger for Finlands strategiske visjon for Arktis - og landets nordlige policy - i perioden 2015 til 2019.


Vil ta ledende rolle 

De viktigste er oppsummert i en 10 punkter lang liste, og her er en av de klare anbefalingene at Finland må ta mål av seg å få en ledende rolle i utformingen av EU’s policy i de arktiske og nordlige regionene. Selskaper fra hele Finland må engasjere seg i dette, mener Paavo Lipponen.

Norge’s nordområdesatsing er viet mye plass i rapporten. Det trekkes blant annet frem at de nordligste, norske fylkene tidligere har fokusert mye på samarbeid Russland, og at det har bidratt til å utvikle forholdet mellom Norge og Russland. Nå som det ikke legges like mye vekt på dette har Finland en mulighet til å styrke samarbeidet med Norge, mener Lipponen.

Per i dag er det rundt 200 finske selskaper i Norge.


- Norge er størst

- Sett fra et finsk ståsted er Norge den største, nordligste aktøren, mener Lipponen - som i rapporten trekker fram at Norge investerer i sektorer med vekstpotensiale.

- Det norske Utenriksdepartementet bevilger 150 millioner norske kroner til implementeringen av næringslivsprosjekter i de nordligste områdene, gjennom Innovasjon Norge, i perioden 2014 til 2019. Målet er å gjøre ekspertisen og forskningsresultatene i de nordlige områdene om til forretningsvirksomhet, slår finnenes tidligere statsminister fast.

Her finner du rapporten i sin helhet.

Paavo Lipponen – som er sosialdemokrat - var i 2004 kandidat til stillingen som ordfører for Europakommisjonen, men tapte for portugiseren Jose Manuel Barroso. Når han gikk av som statsminister i 2003 hadde han besatt stillingen i 8 år, og er med det den som – etter Kalevi Sorsa – har sittet nest lengst.

Nordområderapporten har Lipponen laget på oppdrag blant annet fra Confederation of Finnish Industries, Finnish Energy Industries, Finnish Chemical Industry og Federation of Finnish Technology Industries. Paavo Lipponen, tidligere finsk statsminister. (Foto: Wikimedia Commons/Tarmo Thorström)

Nøkkelord