Finland fjerner restriksjoner på reiser og turisme

Martti Hetemäki
23. juni presenterte Finland tiltak som skal gjøres basert på statssekretær i Finansdepartementet Martti Hetemäkis rapport om gjenoppbygging. (Foto: Universitetet i Aalto)
Statssekretær i det finske finansdepartementet, Martti Hetemäki, opphever reiserestrikisjonen for Norge, Danmark, Island og de baltiske landene. Sverige nådde ikke opp.

Fra og med 13. juli vil den finske regjeringen oppheve den interne grensekontrollen og trafikkbegrensningene mellom Finland og land hvor antall Covid-19-forekomster er det samme som i land hvor den interne grensekontrollen allerede har blitt opphevet.

Disse landene er Norge, Danmark, Island og de baltiske landene. I øyeblikket ligger grenseverdien på maksimalt åtte nye forekomster av sykdommen per 100.000 person i løpet av de siste 14 dagene.

Basert på den nåværende pandemiutviklingen vil intern grensekontroll derfor oppheves for følgende Schengen-land: Tyskland, Italia, Østerrike, Hellas, Sveits, Slovakia, Slovenia, Ungarn og Liechtenstein.

Oppdatert liste over land

I tillegg vil det være lov å reise til Finland fra Kroatia, Kypros og Irland, som er EU-medlemmer men ikke inngår i Schengen-området.

Grenseverdien ligger på maksimalt åtte nye forekomster av sykdommen per 100.000 person i løpet av de siste 14 dagene.

Regjeringen vil imidlertid fortsette å vurdere den overordnede situasjonen i Schengenområdet og i EUs medlemsland frem til 10. juli og oppdatere listen over land basert på utviklingen epidemien har på det tidspunktet.

Basert på dagens epidemiologiske vurderinger vil intern grensekontroll og reiserestriksjoner fortsette å gjelde mellom Finland og Nederland, Belgia, Spania, Luxembourg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige og Tsjekkia, med unntak av fritidsreiser med båt.

Skritt mot normalisering

Anbefalingene om omfattende bruk av hjemmekontor vil slutte å gjelde fra 1. august på grunn av den forbedrede smittesituasjonen i Finland.

Feriesesongen i juli vil gjøre det mulig med en fleksibel, skritt-for-skritt-overgang mot normale arbeidsforhold.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord