Festspillene vil gjenvinne relevans og posisjon

Festspillene i Nord-Norge skal gjenvinne relevans og posisjon i nord ved å konsentrere seg i mye større grad om kunst fra Arktis.

Festspillene i Nord-Norge skal gjenvinne relevans og posisjon i nord ved å konsentrere seg i mye større grad om kunst fra Arktis.

Festspilldirektør Maria Utsi mener Festspillene har hatt for lite fokus på landsdelen de siste festspillene. De ønsker hun å gjøre noe med, og varsler at landsdelen vil vå mye større oppmerksomhet enn tidligere, skriver Harstad Tidende.

– Vi ønsker å profilere kulturlivet i landsdelen i større grad, og i 2016 vil Nord-Norge stå i fokus. I 2017 vil vi posisjonere hele det sirkumpolare arktiske området. Vi vil jobbe med Arktis i et internasjonalt perspektiv med mål om å fremme kunst og kultur som en pådriver også for ny utvikling i nordområdene, sier festspilldirektør Maria Utsi.