Festspillene i Nord-Norge lanserer kulturmagasin

- Vi må ha ambisjoner som er større enn oss selv, uttalte direktør for Festspillene i Nord-Norge, Maria Utsi, under lanseringen i dag. (Foto: Hege Eilertsen)
Med det nye kunst- og kulturmagasinet HØTT vil Festspillene i Nord-Norge profilere den nordlige kulturbransjen mot et bredt publikum.


Med det nye kunst- og kulturmagasinet HØTT vil Festspillene i Nord-Norge profilere den nordlige kulturbransjen mot et bredere publikum. I årene som kommer vil også festspillene satse langt mer på å posisjonere seg internasjonalt, blant annet gjennom mer samarbeid i det sirkumpolare området.

Parallelt med magasinlanseringen i dag, lanserte de også bloggen arcticarts.no. Tanken er den skal være en forlengelse av magasinet, og ta debatten og historiene videre.

Lanseringen i formiddag fant sted i litteratursalen ved Stormen bibliotek i Bodø, men feiringen fortsetter i kveld i festspillbyen Harstad, hvor det også skal være lanseringsfest.

Skal synliggjøre 

Magasinet HØTT skal profilere den nordlige kulturbransjen mot et bredt publikum, og bidra til inspirasjon både internt i bransjen og i offentligheten for øvrig, heter det i pressemeldingen festspillene har sendt ut i forkant.

Det nye magasinet skal først og fremst synliggjøre, utdyper festspilldirektøren:

- Vi har et stort ansvar i nord, og vi kjenner på det hver eneste dag. Vi må ha ambisjoner som er større enn oss selv, sier Maria Utsi.

Hun sier festspillene vil ta en mye tydeligere rolle i nord fremover.

- Vi vil stimulere kunst- og kulturfeltet, og tilrettelegge for nytenkning og nyskapning.


Arktiske festspill og konferanse

- Jeg er ekstremt opptatt av det arktiske fellesskapet, og vi får utrolig mange invitasjoner om samarbeid og om å bygge nettverk, på tvers av den sirkumpolare regionen, forteller festspilldirektøren.

- Og særlig i et kunst- og kulturperspektivet, hvor det nesten ikke finnes sirkumpolare strukturer når det gjelder kultursamarbeid, legger hun til.

Det vil gjerne Festspillene i Nord-Norge gjøre noe med.

- Vår klare plan er å posisjonere oss som de arktiske festspillene i årene som kommer. Vi kommer til å ha en sterk internasjonal satsing, i et sirkumpolart perspektiv, i 2017. Blant annet med etableringen av en stor internasjonal og kulturpolitisk og kulturfaglig konferanse for det sirkumpolare området.

Konferansen vil bli lagt i for- eller etterkant av selve festspillene, sier Utsi.

- Vi jobber intensivt med 2017 nå, sier hun, og forteller om flere store samarbeidsprosjekter, blant annet med Danmark, Island og Russland.


Det viktige, nordlige mennesket 

- Jeg er ikke så opptatt av Nord-Norge som sådan, men det nordlige mennesket, og det arktiske perspektiv, sier 33-åringen.

Selv føler hun sterkt på en arktisk og nordlig identitet.

- Jeg føler at det samler oss. Ikke bare i Norge, men i hele det sirkumpolare området. Det handler litt om en felles skjebne, og en felles mulighet. Jeg tror på å bygge hele strategien vår på den troen at kunst og kultur er en ufravikelig del av nordområdene, eller den polare eller arktiske utviklingen, fordi at uten det så viskes mennesket bort, sier Utsi.

Magasinprosjektet eies og organiseres av Festspillene i Nord-Norge. Utenfor Allfarvei Forlag i Harstad har hatt redaksjonsledelsen, og By North i Bodø har gjort designet av den første HØTT-utgaven som ble vist frem i dag. Magasinet skal komme ut to ganger i året, og neste utgivelse er planlagt i oktober.
 
Hovedsaken i det nye magasinet er en artikkel om hva kunstnere kan gjøre i kampen for å bli sett, i dagens digitaliserte samfunn. Den første utgaven inneholder også et intervju med Benjamin Mørk, som er årets festspillprofil, og artikler om fordypningsrommet Fleinvær, og Bodø-kunstneren Kyrre Bostwick Bjerk.


 

Den andre utgaven av magasinet HØTT kommer i oktober. Her er den første. (Foto: FINN)
Den andre utgaven av magasinet HØTT kommer i oktober. Her er utgaven som ble lansert i dag. (Foto: FINN)

Tags