Ferskvann kan øke oljeproduksjonen i Barentshavet

Teknologibedriften Seabox skal nå etablere seg i Harstad, og skal som første bedrift i verden lage ferskvann av saltvann til å presse ut maksimalt med olje fra reservoarer. (Illustrasjonsfoto: Seabox)
Gjennom å lage ferskvann av saltvann skal nå teknologibedriften Seabox, som første selskap i verden, gi olje- og gasselskaper i nordområdene hjelp til å utvinne mer olje og øke lønnsomheten. Prototypen skal etter planen bygges i Harstad, og i tillegg kan teknologien gi drikkevann til hele Saudi Arabia.

Gjennom å lage ferskvann av saltvann skal teknologibedriften Seabox, som første selskap i verden, gi olje- og gasselskaper i nordområdene hjelp til å utvinne mer olje og øke lønnsomheten. Prototypen skal etter planen bygges i Harstad, og i tillegg kan teknologien gi drikkevann til hele Saudi Arabia.

Nylig fikk selskapet Seabox 15 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd til ny teknologi til bruk i nordområdene og Barentshavet. Et område det satses særlig på i forkant av vårens tildelinger i 23. konsesjonsrunde, og som virkelig behøver ny teknologi før nye felt utbygges.

- Det startet med en patentsøknad i 2003. Og denne teknologien handler om å produsere et sulfatfritt ferskvann som skal brukes i oljebrønner under produksjon. Dette for å opprettholde trykket og for å kunne presse ut mer olje fra reservoarer, slik at olje man i dag ikke klarer å få ut, utvinnes, sier administrerende direktør og gründer Helge Lunde i Seabox.

Normalt plasseres vannbehandlings- og vanninjeksjonutstyret på et plattform eller flytende produksjonsinnretning. Mens innretningen til Seabox, som er stor som et norsk bolighus, plasseres på havbunnen og er frikoblet fra all infrastruktur.

- I første omgang ønsker vi å lage en fullskala prototype utenfor Harstad, og vi har stor interesse fra de største oljeselskapene i verden, og har i tillegg snakket med et verksted i Harstad for å få i gang en testfase, sier Lunde, som har jobbet som sivilingeniør i oljebransjen siden 1981.

Han kan ikke si noe konkret om antallet arbeidsplasser tilknyttet bedriften, men mener Seabox vil generere sysselsetting i nord.


Nærmer seg mål


Teknologien er klar og har blitt testet i Oslofjorden. Likevel mangler Seabox noen millioner for å kunne komme helt i mål. Og gjennom en tiårsperiode har Lunde og hans britiske kompanjong David Pinchin, som sammen kom opp med ideen, fått millioner til utvikling fra store oljeselskaper.

- Vi er ikke helt i mål med finansieringen, men vi er et stykke på vei og har 85 millioner av et totalbudsjett på 160 millioner. Det er et stort prosjekt og vi nærmer oss målet og byggingen av prototypen som er første trinn før vi kan gå kommersielt, sier Lunde.

Får bedriften gjennombrudd ser Lunde for seg en ordrereserve på mellom en og to milliarder kroner. Og mens resten av markedet er knusktørt, håper Lunde nå på et gjennombrudd.

- Vi er i dialog med sju av de største oljeselskapene om resterende finansiering. Og både Statoil, Lundin, Shell i Houston og Chevron er blant de som mener teknologien er svært viktig for utviklingen, sier Lunde.

Svært viktig i nord

Lunde mener seabox-teknologien er spesielt viktig og aktuelt i nordområdene. Og at mye tyder på at man er avhengig av ny teknologi for å gjøre funn som allerede er gjort lønnsomme.

- Statoil er ikke i mål, og er ikke i mål med lønnsomme utbyggingsprosjekter. Men med denne typen teknologi kan disse prosjektene faktisk bli det, sier Lunde.

Han forteller at det å kunne utvinne mer olje og tømme reservoarer med ferskvann, vil gi enorme fordeler. Og teknologien har Seabox patenter på.

- Når det gjelder det norske oljeeventyret, så har vi fått til veldig mye, men jeg tror vi har mye igjen. Historien oljeeventyret i Norge er ikke over, sier Lunde, som har vært involvert i store feltutbygginger og har sett utviklingen innen industrien gjennom mange år.

- Jeg var byggesjef på Statfjord i sin tid, og har jobbet for blant annet Esso, ExxonMobil og Statoil, sier han.

Både investeringene og driftskostnadene bli mye lavere med Seabox enn med tradisjonell vanninjeksjon over havnivå.

- Ved å forflytte under vann og nærmere reservoaret, vil dette bli et mye mer energieffektivt system, sier Lunde.
 

Store ringvirkninger


Lunde forteller at den teknologiske utviklingen innen olje- og gassindustrien har store ringvirkninger på områder mange ikke vet.

- Vi hadde for noen måneder siden besøk av en delegasjon fra Saudi Arabia, som mener at denne teknologien kan brukes i ferskvannproduksjon for hele landet. Og det er en utrolig interessant spinn-off, for i Saudi Arabia produseres alt ferskvann gjennom avsalting, forteller Lunde.

Han innrømmer at det å kunne produsere drikkevann med teknologi fra Olje- og gass er svært spennende, og at det ikke var i tankene da ideen utviklet seg.

- Jeg jobber i en teknologiintensiv industri, og ringvirkningene er store. En kollega jobber for eksempel med NASA om å bruke boreteknologi fra oljeindustrien for å se etter liv på Mars, og det er jo helt utrolig, avslutter Lunde.


 

 

 

 

Seabox ble sammen med NIVA testet i Oslofjorden gjennom 15 måneder, og viste svært høy pålitelighet. (Foto: Seabox)
Administrerende direktør Helge Lunde i Seabox har tro på at ny vannteknologi kan endre oljebransjen i nord. (Foto: Seabox)
Administrerende direktør Helge Lunde og Business Development Manager Torbjørn Hegdal i Seabox. (Foto: Seabox)

Tags