Fauske-ordfører har tro på storkommune med Bodø

Bodø-ordfører Ole H. Hjartøy (H) har invitert samtlige kommuner i Salten – og andre aktuelle kommuner – til samtaler om å få til en ny storkommune. Fauske er den kommunen som kan bli «nøkkelen» for å få til et «Stor-Salten».

Bodø-ordfører Ole H. Hjartøy (H) har invitert samtlige kommuner i Salten – og andre aktuelle kommuner – til samtaler om å få til en ny storkommune. Fauske er den kommunen som kan bli «nøkkelen» for å få til et «Stor-Salten».

- Vi hilser initiativet velkommen, sier Fauske-ordfører Siv Anita Johnsen Brekke (Ap) til Avisa Nordland.

Følgende kommuner har fått invitasjon fra Bodø-ordføreren og rådmann Rolf Kåre Jensen: Fauske, Saltdal, Meløy, Beiarn, Gildeskål, Steigen, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord, Værøy og Røst.

- Dette blir spennende samtaler. Så vil framtida fortelle oss hva som blir det endelige resultatet, sier Hjartøy i en pressemelding.

- Salten har et klart definert sentrum og bare Bodø har regionale funksjoner som gjør at vi kan løse oppgaver for andre, sier han.

- I det øyeblikket Fauske skulle bestemme seg for å bli med Bodø, så er det kanskje naturlig å tenke seg at kommunene rundt oss følger etter. Men for oss er det viktig at vi snakker med hverandre. Jeg har tidligere sagt at Fauske er stor og robust nok, men samtidig er det viktig å se det hele i et overordnet perspektiv, og se hva regionen vil tjene på at vi slår oss sammen. Vi vil uansett være aktive i prosessen og ha en hånd på rattet hele veien, sier Fauske-ordfører Siv Anita Johnsen Brekke. 

Tags