Fare for overoppheting av Grønlands økonomi

Den danske nasjonalbanken (bildet) advarer mot overoppheting av økonomien på Grønland. (Foto: Danmarks Nationalbank).
Den danske nasjonalbanken (bildet) advarer mot overoppheting av økonomien på Grønland. (Foto: Danmarks Nationalbank).
Danmarks Nationalbank advarer mot overoppheting i grønlandsk økonomi. Flyplassbyggingen øker risikoen.

En helt fersk analyse fra nasjonalbanken advarer mot overoppheting av økonomien på Grønland, og peker på at de ambisiøse planene om å bygge tre nye flyplasser er med på å drive økonomien i den retningen.

I den samme analysen skriver banken også at Grønland må få på plass et bredere inntekstgrunnlag enn råvarer og fiske dersom landet skal beholde levestandarden ved eventuell selvstendighet fra Danmark.

Når det gjelder Grønlands økonomi generelt skriver nasjonalbanken at den har hatt sterk fremgang de senere årene, spesielt på grunn av store fiskefangster og gode priser.

«Hvis planene om store investeringer i flyplasser gjennomføres som forventet, vil dette øke risikoen for overoppheting av økonomien i de kommende årene. I 2014-2016 vokste økonomien reelt med 4,4 prosent per år», heter det blant annet i analysen.

Den sterke veksten har blant annet medført mangel på arbeidskraft, både på faglige og geografiske områder.

Den danske nasjonalbanken omtaler også det grønlandske ønsket om selvstendighet, og har noen advarende innvendinger.

«Da blokktilskuddet (direkte overføring fra Danmark – red. anm.) utgjør litt over halvparten av selvstyrets samlede inntekter, skal andre inntekter økes vesentlig for å realisere et ønske om å bli uavhengig av blokktilskuddet. Det kan se umulig ut», heter det i analysen.

Banken peker på at næringsgrunnlaget må utvides betydelig, og dessuten at den offentlige andelen av Grønlands økonomi er svært stor, sammenlignet med Danmark.

Ifølge banken er det offentlige forbruket på Grønland 43 prosent av BNP, mens tilsvarende for Danmark er 25 prosent.

 

Analaysen fra Danmarks Nationalbank ble først omtalt i den grønlandske avisen sermitsiaq.gl

 

Tags