Fant fullt av mikroplast mellom fiskeegg

Under mikroskopet ser forskeren tydelig de fargerike plastfiberene som flyter mellom organisk materiale som algetråder og dyreplanktonet raudåte (2,5 millimeter lange). Bildet er forstørret åtte ganger, og den blå mikroplasttråden er 14 mm lang. (Fotograf: Terje van der Meeren / Torhild Dahl)
Da forsker Terje Van der Meeren hos Havforskningsinstituttet skulle undersøke hvor mye fiskeegg som finnes i Repparfjorden i Finnmark, var det mikroplast i omlag 25 prosent av prøvene han dro opp fra fjorden. 


Da forsker Terje Van der Meeren hos Havforskningsinstituttet skulle undersøke hvor mye fiskeegg som finnes i Repparfjorden i Finnmark, var det mikroplast i omlag 25 prosent av prøvene han dro opp fra fjorden. 

I jakten på fiskeegg filtrerer forskeren store mengder sjøvann, og i det siste har han funnet merkelige fargerike tråder mellom fiskeeggene. Tråder som ikke stammer fra hverken klærne til noen ombord, eller fra tauet som brukes til å dra håven opp fra vannet.

- Dette er tråder som ser ut til å være av plast. Vi har en maskevidde på en halv millimeter, så all plast som er mindre faller igjennom. Problemet med mikroplast er nok større enn jeg kan se. Både tauverk og syntetiske klær som for eksempel fleece bidrar til disse fibrene. Og filteret på sigarettsneiper for å vise et bilde, de inneholder også slike fibre av plast. Utallige ganger kaster folk i fra seg en sneip, den havner på gata og før eller senere i sjøen. Dette går feil vei, klarer vi ikke stoppe plastforurensingen, så blir det - og kanskje er det allerede, den alvorligste saken vi står ovenfor, sier van der Meeren.

Van der Meeren jobber egentlig med forskning på fiskeegg og fiskeyngel, blant annet med å kartlegge konsekvensene av gruvedrift og sjødeponi for torsken.

- Jeg er ingen ekspert på plast, men jeg følger med. Havet er matfatet vårt, og det var skremmende å nylig lese om mengdene mikroplast som er frosset inn i isen i Arktis. Og ikke minst om nanoplast som er så smått at det går inn i levende celler, inn i næringskjeden og at plasten i tillegg er som svamper på andre miljøgifter. Det er virkelig skremmende, sier forskeren.

Det tas eggprøver fra 32 stasjoner i Repparfjorden og Revsbotn. Undersøkelsene ble gjort første gang i 2015, og det har hele tiden vært relativt store mengder mikroplast i prøvene.  (Foto: Havforskningsinstituttet)
Det tas eggprøver fra 32 stasjoner i Repparfjorden og Revsbotn. Undersøkelsene ble gjort første gang i 2015, og det har hele tiden vært relativt store mengder mikroplast i prøvene. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Plasthval satt fokus

Han mener det var plasthvalen som ble funnet ved Sotra i Hordaland som virkelig skapte et bilde på hva plast kan gjøre med et dyr, selv om vi i mange år har kjent til problemet med plastavfall og dødelighet hos sjøfugl.

- Det var plasthvalen som gjorde at vi ble mer plastfokusert, at folk ble mer bevisst.  Den kom inn levende, var tilsynelatende syk, ble skutt og inni den var det bare mengder plast - ille, sier forskeren.

Selv har han funnet både golfball, en halvliterboks av øl og et fiskegarn så stort som et fotballmål i magen på torsker. 

- Vi fanget en torsk som skulle veid ca. 15 kilo, men som bare veide 10. Grunnen var garnet den hadde i magen. Da vi tok livet av den var det et barmhjertighetsdrap, og dette var på 90-tallet, forteller van der Meeren.

Ansvaret ligger hos enhver

Van der Meeren mener ansvaret ligger hos enhver av oss, både som privatpersoner, men også i næringssammenheng.

- Jeg hadde en elektriker på besøk, og jeg måtte plukke opp mange avkuttede ledningsstumper etter ham. Vi må tenke oss om både på jobb og privat. Vi ser problemet i Norge, men dette handler om et problem i hele verden, sier forskeren.

Han ble sjokkert da han her om dagen så en artikkel på nettsiden til NRK om hvordan havfugl til og med bygger reir av plast på Runde. Og en undersøkelse som NIVA har gjennomført der mesteparten av blåskjell langs kysten inneholder mikroplast.

- Vi har en påvirkning som bare øker og øker, det er ingen ende. Jeg har sett plastfiber i prøvene mine en god stund, og tenkte det var på tide å si ifra, sier van der Meeren som i løpet av det siste døgnet har blitt nedringt av medier rundt om i Nord-Norge.

- At 25 prosent av prøvene mine inneholder mikroplast er mye. Så vi skulle helt klart visst mer om dette, hva slags type plast det er, hvor det kommer ifra, og om det er lokal forurensning eller et mer generelt fenomen og hva slags følger det faktisk har for livet i havet, sier han.

 

 

Terje Van der Meeren er forsker hos Havforskningsinstituttet. Nå roper han ut om store mengder mikroplast blant innsamlede torskeegg, plast som ikke hører hjemme i havet. (Foto: Privat)

Nøkkelord