Falsk alarm hos redningssentralene

95 av 100 varsler er falske.

Hos hovedredningssentralene langs kysten går alarmen ofte. Men hele 95 prosent av varslene er falske. Hvordan kan problemet håndteres effektivt – og trygt, spør adressa.no

Nå er forskere fra SINTEF og MARINTEK satt på saken. De har analysert en rekke kritiske faktorer for varsling av ulykker i nordområdene: Satellittenes rekkevidde, mannskapenes varslingsrutiner, teknologien som benyttes og sannsynligheten for at det skjer ulykker. For å nevne noe.

– Når vi jobber med problemstillinger rundt kommunikasjonsdekning og innhenting av signaler fra en alarm, er det viktig å kjenne til begrensningene i teknologien. Disse må vi ta hensyn til, både for de som alarmerer og de som skal bistå i etterkant, sier MARINTEKs Kay Fjørtoft til gemini.no. Han leder arbeidet med alarmering og varsling i prosjektet SARiNOR (Search and Rescue in the High North).

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: