Fagbrev gir høgskoleopptak

Opptakskriteriene baserer seg på den såkalte Y-veien - en yrkesfaglig vei til høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet gir 250.000 til Høgskolen i Harstad for å tilrettelegge forsøk med opptak på bakgrunn av relevant fagbrev.

- Bevilgningen fra departementet kommer på bakgrunn av invitasjon til universiteter og høgskoler om å gjennomføre forsøk med såkalt Y-veis tilbud for kandidater med yrkesutdanning, melder høgskolen i en pressemelding.
- Forsøksordningen for opptak til utdanning innen vernepleie og barnevernspedagogikk skal tre i kraft med oppstart i 2016.