Færre arbeidsledige i Nord-Norge

Utviklingen er både hyggelig og overraskende, mener Kjell Hugvik som er fylkesdirektør i NAV Nordland. (Foto: NFK)

Nordland og Troms går mot strømmen, viser ferske tall fra NAV. Mens arbeidsledigheten på landsbasis har økt med hele 11 prosent siden i mai i fjor, har den i nord gått ned med tre prosent.

For ordens skyld; tallene gjelder ikke Finnmark, bare Nordland og Troms.

I landets nordligste fylke har antallet helt arbeidsledige økt med to prosent det siste året.

Arbeidsledighetstallene fra landets tre nordligste fylker er uansett både hver for seg - og samlet sett - langt hyggeligere lesning enn for resten av landet.

Pa landsbasis har antallet helt ledige økt med hele 11 prosent siden i mai fjor.

 

Bedre enn forventet

- Vi er faktisk litt positivt overrasket, for vi forventet en høyere ledighet når vi laget prognosene tidligere i år, sier Kjell Hugvik som er fylkesdirektør i NAV Nordland.

- Hva er forklaringen på at Nord-Norge går motstrøms?

- Det er flere ting som er forklaringen her, sier Hugvik før han spesifiserer at han kun kan uttale seg om utviklingen i Nordland.

- Generelt ser vi at nedgangen - og kuttplanene - i offentlig sektor har vært mindre enn forventet. Det går også bedre i industrien, og der er det også flere menn som har kommet seg ut i jobb. Nordland er jo også et fylke med mye eksport, og det har bedret seg i Europa, og er også en litt bedre kronekurs, sier han.


God fart i næringslivet

- Vi har dessuten hatt en veldig god vinter, med god fart i fiskeriene, pluss at det også går godt for lakseindustrien. Nordland er jo et konjunkturutsatt fylke i forhold til eksport, minner han om, før han oppsummerer med at utviklingen både er overraskende og hyggelig.

- Det er jo en overordnet forklaring her, og det er at det er optimisme i nord, sier Bente Ødegaard som er assisterende fylkesdirektør i NAV Troms.

Hun sier det i Troms går særlig godt i bygg- og anleggsbransjen, turisme- og hotellnæringen.

- Det er dette som utgjør de positive elementene for vårt fylke sin del. Jeg vil tro at også Nordland og Finnmark merker det innenfor hotell, overnatting og turisme, føyer hun til.

I likhet med Hugvik trekker hun også frem at offentlige sektor fremstår som robust og solid.

Færre tiltaksplasser 

Ved utgangen av mai var det på landsbasis registrert 72.500 personer som helt ledige hos NAV, en økning på 6900 personer sammenlignet med mai i fjor.

Det betyr at arbeidsledigheten i dag er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,5 prosent for ett år siden.

- Ledigheten økte sterkt fra april til mai. Det skyldes hovedsaklig to forhold. For det første falt ledigheten mer i april enn den normalt gjør, på grunn av påsken. For det andre er det færre tiltaksplasser for arbeidsledige, og dermed blir det flere helt ledige, sier Joakim Lystad som er arbeids- og velferdsdirektør i NAV. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: