Europas første droneutdannelse

Vi har allerede finansieringen på plass, og planlegger oppstart av de første kursene neste vår. Ambisjonen er å etablere en fullverdig bachelor-utdanning og dronesertifisering, sier prosjektleder Rune Storvold i Northern Resarch Institute (Norut) i Tromsø til Teknisk Ukeblad.

Storvold mener det vil bli behov for tusenvis med dronekompetanse i Norge, og spesielt ingeniører. Med droner menes her ubemannede flyvende farkoster, normalt 1-150 kilo tunge.

- Vi har et voldsomt vekstpotensiale for dronevirksomhet i den norske industrien i årene framover. Det kan handle om overvåkning av kraftlinjer, offshore-fakler og andre installasjoner, eller søk- og redningsoperasjoner. Jeg ser for meg et behov for 3-4000 personer med denne kompetansen de neste 10 årene, sier Rune Storvold.

NORUT planlegger studiet i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: