EU-politikere skal turnere Nord-Norge

Den skotske politikeren Alyn Smith (ytterst til venstre) er en av EU-parlamentarikerne som besøker Bodø og Nord-Norge til uka. Dette fotoet er tatt i Europaparlamentet, for halvannen uke siden, da Nord-Norges Europakontor inviterte til seminar i samarbeid med Nordområdesenteret og High North Dialogue-konferansen. Nederst til høyre: Frode Mellemvik (direktør ved Nordområdesenteret) og Trond Haukanes (direktør ved Nord-Norges Europakontor). (Foto: Bård Borch Michalsen)
Det hører til sjeldenhetene at EU-parlamentarikere reiser rundt i Nord-Norge, men i neste uke kommer de mannsterk. Åtte politikere og politiske rådgivere fra ulike partigrupper i Europaparlamentet starter den omfattende studieturen i Bodø, førstkommende tirsdag.

Det hører til sjeldenhetene at EU-parlamentarikere reiser rundt i Nord-Norge, men i neste uke kommer de mannsterk. Åtte politikere og politiske rådgivere fra ulike partigrupper i Europaparlamentet starter den omfattende studieturen i Bodø, førstkommende tirsdag.

Hensikten med studieturen er å øke forståelsen for forholdene i Nord-Norge når EU’s politikk skal utformes, opplyser Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Programmet er rikholdig, og politikerne – som opprinnelig er hjemmehørende i alt fra Danmark til Finland, Romania, Scotland, Wales og Polen – skal foruten Bodø også besøke Tromsø, Hammerfest, Kirkenes og den norsk-russiske grensen.

Underveis skal de innom Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Framsenteret, Statoil’s anlegg på Melkøya i Hammerfest, Barentssekretariatet og Sametinget. 

 


EU jobber med Arktis-strategi

Det som skjer i EU har stor innflytelse på utviklingen Nord-Norge. Landsdelen er, blant annet gjennom EØS-avtalen og eksport av sjømat, tett knyttet til det europeiske markedet. EUs institusjoner utformer politikk og regelverk som både Nord-Norge og landet for øvrig må forholde seg til.

I disse dager jobber EU med å stake ut den fremtidige Arktis-politikken. Nord-Norges Europakontor har derfor, på vegne av de tre fylkeskommunene i nord, invitert politikere som er interessert i Nordområdene til en fire dager lang studietur i landsdelen.

Det er Trond Haukanes som er direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brussel:

- For oss er det viktig å vise at vårt Arktis skiller seg ut fra andre deler av Nordområdene ved at vi er et høyt utviklet samfunn med helt andre klimatiske forhold. Vi ønsker også å understreke behovet for særordninger, som differensiert arbeidsgiveravgift, et tiltak som bidrar til ytterligere å øke næringsaktiviteten i landsdelen.  For oss er det viktig å vise at vårt Arktis skiller seg ut fra andre deler av Nordområdene ved at vi er et høyt utviklet samfunn med helt andre klimatiske forhold. Vi ønsker også å understreke behovet for særordninger, som differensiert arbeidsgiveravgift, et tiltak som bidrar til ytterligere å øke næringsaktiviteten i landsdelen.
 

 

Prøver å følge utviklingen tett

Utviklingen i Nordområdene innbefatter et mangfold av politikkområder. Energi, fiskeri, miljø- og klima, forskning, regional- og sikkerhetspolitikk er de mest aktuelle, mener Nord-Norges Europakontor. De forsøker å følge utviklingen tett, slik at EU’s nye Arktis-strategi skal være mest mulig sammenfallende med Nord-Norges interesser.

- For våre eiere, som er fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark, er det svært viktig at det legges til rette for aktivitet i Nord-Norge. 

I arbeidet overfor EUs institusjoner vil Haukanes og co, ifølge pressemeldingen, først og fremst vektlegge dette:

 Viktigheten av regional utvikling, samt å involvere regionalt nivå

 At forholdene i den nordnorske landsdelen, som en del av europeisk Arktis, er annerledes enn andre deler i Arktis

Fremheve landsdelens kompetanse på Nordområdene

Promotere Barentssamarbeidet

Poengtere de enorme klimaforskjellene i Nordområdene

At det bor rundt fire millioner mennesker i Arktis, og at ca. 500.000 av disse bor i Nord-Norge.

At 10 prosent av alle menneskene som bor i Arktis er urfolk

At Nord-Norge har lav befolkningstetthet sammenlignet med Europa for øvrig

At et av verdens mest fiskerike områder befinner seg i våre farvann

Nordområdene inneholder mange typer naturressurser, og at landsdelen har et stort og uutnyttet potensiale for utvikling av fornybar energi

Godt utbygd infrastruktur er viktig både for lokalbefolkning og for europeisk handel

Viktigheten av sikkerhet og beredskap på den nordlige halvkule
Fakta om Nord-Norges Europakontor:

Nord-Norges Europakontor, som ble opprettet i 2005 for å fremme nordnorske interesser i EU, eies av fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark.

Kontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene gjennom EU og EØS-avtalen.

Tanken er at Nord-Norges Europakontor skal bidra til regional utvikling, både gjennom økt europakompetanse, og markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer.

Norges Råfisklag, Tromsø kommune, Salten Regionråd, NHO Nordland, Universitetet i Nordland og UiT –Norges Arktiske Universitet er blant samarbeidspartnerne til kontoret.

Tags