- EU har ikke prioritert Arktis - før nå

- Vi må arbeide aktivt for at spanske og irske EU-byråkrater forstår situasjonen i våre nordområder, skriver kronikkforfatter Andreas Østhagen. Dette fotoet er tatt i februar i år. Da besøkte EU-parlamentarikere Nord-Norge, i regi av Nord-Norges Brüssel-kontor.På nederste rekke er Trond Haukanes (direktør ved Nord-Norges Europakontor) avbildet til venstre, og Frode Mellemvik (direktør ved Nordområdesenteret) ytterst til høyre. (Foto: Svein-Arnt Eriksen/UiN)
-EU arbeider med ny arktisk strategi, og har spesielt fokus på mat og energi. Det forteller Jørn Dohrmann, dansk EU-parlamentariker på tur i Nord-Norge.
-EU arbeider med ny arktisk strategi, og har spesielt fokus på mat og energi. Det  forteller Jørn Dohrmann, dansk EU-parlamentariker på tur i Nord-Norge.

- EU har til nå ikke prioritert det arktiske området. Siste strategi var fra 2008, og nå er en ny under arbeid, forteller den danske EU-parlamentarikeren Jørn Dohrmann. Han er med en delegasjon EU-parlamentarikere som denne uken besøker Nord-Norge i regi av Nord-Norges kontor i Brüssel. Målet er å lære mer om demografi og næringsliv i den tettest befolkede regionen i Arktis. 

- Hvorfor er det viktig med en arktisk strategi for EU?

-  EU har utfordringer som må møtes, og det er viktig å sikre at det man gjør er gjennomtenkt og at alt er tatt hensyn til, sier Dohrmann og trekker spesielt fram utfordringene med å sikre tilgangen til energi og mat i framtiden. Arktis er et viktig handelsområde for hele EU. 

- Energi spiller en stor rolle i framtiden, og Arktis har mye energi. Men hvordan kan vi få transportert den til Europa på best mulig måte? Kanskje kan EU bidra til forskning og utvikling her, sier Dohrmann, som er leder for EUs SINEEA delegasjon (for relations with Switzerland, Iceland and Norway and to the EEA joint parliamentary committee). 

Tar regionen i selvsyn

Under Nord-Norgeturnéen besøker delegasjonen både Bodø, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes. 

- Det er nyttig å se og lære om avstander, og hvilke utfordringer som ligger i regionen. Det er noe helt annet å komme her og se selv, enn å lese om det fra Brüssel, sier Dohrmann. 

I Bodø er Hovedredningssentralen et av punktene på programmet, og Dorhmann er spesielt opptatt av søk og redning, og hvor lang tid det vil ta å iverksette en redningsaksjon i nordområdene. 

- Og da tenker jeg ikke spesielt på petroleumsnæringen, som alltid trekkes fram, jeg tenker på turismen og den økte transporten og trafikken i nord. Hvordan kan vi best sikre at vi unngår situasjoner som krever redning, og hvordan gjør vi det når behovet er der? Det er snakk om store mengder mennesker, sier han. 


Tags