EU ett steg nærmere felles forsvarsstyrke

EUs utenrikssjef, den italienske politikeren Federica Mogherini, karakteriseres avtaleinngåelsen som et historisk øyeblikk i europeisk forsvar.
23 av EUs 28 medlemsland signerte i går en ny og fordypet avtale om forsvarssamarbeid.


23 av EUs 28 medlemsland signerte i går en ny og fordypet avtale om forsvarssamarbeid.

Sverige er blant landene som i går signerte en ny avtale om et permanent og strukturert samarbeid (Permanent Structured Cooperation – PESCO) på forsvarsområdet.

- Et historisk øyeblikk i europeisk forsvar, uttalte EUs utenrikssjef Federica Mogherini under signeringsseremonien i Brussel i går, ifølge storavisen The New York Times.

Samarbeid på forsvarsområdet mellom EUs medlemsland ble for første gang introdusert som en del av Lisboatraktaten, som forutsier at medlemslandene skal jobbe tettere sammen i forhold til sikkerhet og forsvar.

I den nye avtalen går EU et skritt lenger ved å tilrettelegge for enda tettere samarbeid mellom de medlemslandene som ønsker organisering av forsvar, investering i delte prosjekter, forbedret responstid og bidrag til deres kampstyrker. Dette ifølge en pressemelding fra Det europeiske råd.

Landene som har signert avtalen er Østerrike, Belagia, Bulgaria, Tsjekkia, Kroatia, Kypros, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania – og som allerede nevnt; Sverige.

Det vil være mulig for andre land å inngå i samarbeidet på et senere tidspunkt.
Nøkkelord