Etablerte Nordnorsk råd

Runar Sjåstad fra Finnmark, Line Fusdahl fra Troms og Tomas Norvoll fra Nordland sitter i Nordnorsk Råd. (Foto: Nordland Fylkeskommune)
I dag ble det nye samarbeidsorganet Nordnorsk råd etablert.

I dag ble det nye samarbeidsorganet Nordnorsk råd etablert. 

Det skjedde på et møte i Narvik hvor den politiske ledelsen i Nordland, Troms og Finnmark var samlet. 

Hensikten med Nordnorsk råd er å samordne, styrke og fremme saker av felles betydning for landsdelen.

– Dette er et forpliktende politisk samarbeidsorgan. Fra dette organet skal felles interesser samordnes og fremmes, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll, som skal lede arbeidet i den første fasen.

-Nordnorsk Råd representerer tre viktige politiske aktører og skal være med å prege nasjonal politikk. Det er enighet om viktigheten av at Nord-Norge løfter tunge felles saker nasjonalt, sier fylkesrådsleder Line Fusdahl, Troms.

-De tre fylkene har allerede et omfattende samarbeid. Blant annet internasjonalt med felles kontor i Brüssel, et langt samarbeid i Barentsregionen, sier fylkesordfører Runar Sjåstad fra Finnmark.

 

Les også: Samler Nord-Norge igjen

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: