ESA har godkjent Hurtigruteavtalen; ikke ulovlig statsstøtte

The agreement between the Norwegian state and Hurtigruten cannot be characterised as state support and is thus not in violation of the European Economic Agreement, according to ESA, the EFTA's compliance surveillance organization. (Photo: Ørjan Berthelsen, Hurtigruten)
ESA har talt - statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten er ikke ulovlig statsstøtte. - En seier for hele kysten, sier Hurtigrutesjef Daniel Skjeldam.

See English  version

ESA har talt - statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten er ikke ulovlig statsstøtte. - En seier for hele kysten, sier Hurtigrutesjef Daniel Skjeldam.

I avtalen mellom staten og Hurtigruten inngår at staten kjøper tjenester som innebærer leveranse av transporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.

Gjennom avtalen forplikter Hurtigruten seg til å seile innom alle 34 havnene langs ruten daglig, og sette av kapasitet til et bestemt antall lokale passasjerer og en bestemt mengde gods.


Ingen bevis for statsstøtte

Dagens avtale løper ut 2019, med opsjon på ett års forlengelse.

 - Etter å ha undersøkt avtalen har ikke ESA funnet klare bevis på overkompensasjon og kryss-subsidiering. Fortjenestemarginen på støtten fra staten ser ikke ut til å være urimelig, og Hurtigrutens kommersielle drift har ikke fått en urettmessig fordel gjennom for store statlige bidrag til de faste kostnadene knyttet til å levere tjenesten, skriver ESA i en pressemelding om avgjørelsen.

- Skaper milliardverdier

– Vi har nettopp gjennomført en stor ringvirkningsundersøkelse. Den viser at Hurtigruten skaper milliardverdier og flere tusen lokale arbeidsplasser langs hele kysten. At Hurtigruten legger til kai hver eneste dag er avgjørende for livsgrunnlaget til mange tusen nordmenn, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam i en pressemelding.

– Dette er en seier for innbyggerne og næringslivet langs hele kysten. ESA har skjønt hvilket avgjørende viktig tilbud Hurtigruten leverer gjennom avtalen med staten: Daglige avganger til 34 havner året rundt, nærmere 300.000 lokalreisende og rundt 80.000 godsforsendelser i Nord-Norge. Det var dette som sto på spill. Derfor er det grunn til å feire vedtaket fra ESA, sier Skjeldam.

Oppfordrer til konkurranse

- Vi har godkjent avtalen på 5,12 milliarder kroner for perioden 2012–2019. Samtidig oppfordrer vi Norge til å åpne for mer konkurranse i offentlige anskaffelser av en slik størrelse i fremtiden, sier ESA-president Sven Erik Svedman til nettstedet EFTA Surveillance Authority.
Nøkkelord