Erna's "krisemøte" viktig også for Nord-Norge

KrF-ordføreren på Træna, Per Pedersen, tror dagens møte i Nydalen på sikt kan kaste av seg også for Nord-Norges del. Her er han fotografert sammen med Hild-Marit Olsen (fylkesråd for samferdsel i Nordland) i forrige uke. (Foto: NFK)
Betyr det noe for Nord-Norge når statsminister Erna Solberg i dag samler regjeringspartiene, Venstre og KrF til forsoningsmøte i Nydalen, for å finne tilbake til den "gode samarbeidsånden"? Vi har spurt tidligere og nåværende politikere fra Helgeland i sør til Alta i nord.

Betyr det noe for Nord-Norge når statsminister Erna Solberg i dag samler regjeringspartiene, Venstre og KrF til forsoningsmøte i Nydalen, for å finne tilbake til den "gode samarbeidsånden"? Vi har spurt tidligere og nåværende politikere fra Helgeland i sør til Alta i nord.

Ordfører Per Pedersen på Træna tror dagens "krisemøte" - som VG omtaler det som i dag - kan kaste av seg på sikt, også for Nord-Norges del:  

- Det er jo klart, vi er jo en del av Norge og AS Norge. I så måte vil det jo absolutt ha betydning, sier han.

 

- Beklagelig situasjon

- Men jeg synes det er svært beklagelig at man er kommet i en slik situasjon at man er nødt til å ha et slikt møte. Det er det første jeg har lyst til å si. Men det som er viktig for meg, det er jo særlig FrP og partiets meninger, og om man skal ha en avtale eller ikke. Etter min mening og oppfatning, som er utrolig objektiv, så mener jeg at de som har stilt ute og skapt problemene – det er en del av utspillene fra Frp-politikere. Først Anundsen (justisminister Anders Anundsen, FrP, journ. anm.) sin måte å behandle ting på, og Per Sandberg, sier KrF-politikeren.

-  I så måte synes jeg de har all god grunn til å sette seg sammen og spørre seg; hva er det vi ønsker nå? Hva skal innholdet i dette prosjektet være. Så må man bli enige om det, og jobbe for det, sier Træna-ordføreren.

High North News har også spurt Venstre-politiker Arne Ivar Mikaelsen på Stokmarknes, Alta-ordfører Laila Davidsen (Høyre), og regiondirektør i NHO Nordland - og tidligere stortingsrepresentant for Høyre - Ivar Kristiansen, hva de tenker om Solberg forsoningsmøte på Radisson Blu hotell i dag.

 

«Uønsket diskusjon»

Forholdet mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og samarbeidspartiene Venstre og KrF, fikk seg en alvorlig knekk da finansminister Siv Jensen la frem det blå-blå forslaget til statsbudsjett i fjor høst.

Mange vil hevde at det gikk fra galt til verre med den åpne krangelen mellom Frp-nestleder Per Sandberg og KrF-leder Knut Arild Hareide, for et par uker siden.

Statsminister Erna Solberg innrømmet i et NTB-intervju i etterkant at "vi ikke burde hatt den typen diskusjoner".

I dag møtes regjeringpartiene, Venstre og KrF på Radisson Blu hotell i Nydalen, for å finne tilbake til den gode samarbeidsånden som var etter valgseieren for halvannet år siden.

Møtet har vært planlagt siden før jul, og initiativet kommer først og fremst fra Venstre og KrF, hvor misnøyen med fjorårets budsjettprosess har vært stor. Temaet for møtet er "ulike utfordringer Norge står ovenfor og viktige saker som kommer framover". Arbeidet med budsjettet for 2016 blir også et viktig tema.

 

- Svært positivt

- Jeg tror det er svært positivt at regjerings- og støttepartiene møtes, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland, og viser til det veldige fokuset fra media’s side på samarbeidsklimaet partiene imellom.

Kristiansen var stortingsrepresentant for Nordland (H) i perioden 1997 til 2013.

- Når flertallspartiene møtes, så har det betydning for oss i nord. Vi har en større økonomisk vekst i nord enn landet for øvrig. Selv om befolkningsveksten burde vært større, så har vi nå stabil befolkningsøkning i alle de tre nordnorske fylkene. Eksport av fisk, særlig laks, er på «all time high». Det samme gjelder metalleksporten, hvor Nordland er blant de fremste i Norge. De positive pilene peker i riktig retning også for 2015, sier Kristiansen til High North News.


- Nord-Norge enda viktigere i fremtiden

På spørsmål om dagens møte i Nydalen har noen politisk betydning for Nord-Norge, og eksempelvis veiutbygging i nord, svarer han:

-  Makter vi å fremme våre synspunkter og landsdelens betydning for hele Norges økonomi, vil dette bety også betydelige investeringer innen vei og samferdsel i nord i årene som kommer. Nord-Norge har i dag en relativ høy andel av nasjonale riks- og stamvegsmidler. Det er nødvendig fordi den nordlige landsdel for fremtiden får en langt tyngre betydning for nasjonen økonomi og vekst.

Regiondirektøren tror det er viktig for flertallspartiene å dyrke «arbeidslinja» fremover.

- Altså ha enda mer fokus på hvordan det kan skapes verdier. Norge har jo frem til oljeprisfallet i 2014  gjennom mange år hatt mer fokus på fordeling av verdier, sier Kristiansen.

 

Tid for ettertanke

Arne Ivar Mikalsen, som var Venstres Stortingskandidat i Nordland ved valget i 2013, tror det er en god ide at samarbeidspartiene nå setter seg ned og prater i lag:

- Det handler om å tenke seg litt om, og hva den avtalen man inngikk i Nydalen gikk ut på. Etter mitt syn er den relativt klar og grei. Og så får man slutte å komme med nokså bistre uttalelser, og hvis man gjør det, kan man i hvert fall klare å beklage dem, sier Mikalsen som i dag er styremedlem i Nordland Venstre og sentralstyremedlem.

Han tror ikke møtet vil foregå på et så detaljert nivå at man kan forvente at det kommer noe konkret ut av det, for Nord-Norges del.

-  De kommer nok til å snakke sammen så godt det lar seg gjøre. Det var jo en del støy rundt budsjettfremleggingen i fjor høst, og min oppfatning er at de prøver å begynne tidligere nå, og få gjort den prosessen på en bedre måte. Da er det jo opp til oss, som kommer fra vår landsdel - og som sitter tett på – å følge opp, sier han.

 

Venstre trives best på utsiden

- Det er mye enklere å få gjort ting hvis man er opptatt av de politiske tingene man skal gjøre, i stedet for å slenge rundt beskyldninger. Da blir det bare støy, og da får man gjort lite. I den forstand så kan det være gunstig at det blir gjort i mer rolige former, mener Venstre-politikeren.

- VG skriver i dag at investor Ola Mæle gjerne vil ha KrF og Venstre inn i regjering, hva tenker du om det?

- Det tenker jeg ikke så mye om. Vi forholder oss greit til at vi står utenfor regjeringen, sier Mikalsen.

- Hvis du går inn i regjering, så er du ferdigforhandla på bakrommet, og da kan du i hvert fall ikke drive og diskutere i full offentlighet, sier han.

- Jeg pleier å si at vi er for det vi er for, og mot det vi er mot. Det gir både oss og Krf større muligheter i dagens situasjon, så vi er ganske fornøyd med slik det ligger nå, oppsummerer Venstre-politikeren. 

Heller før enn etter

- Min oppfatning av møtet er at de skal få til en bedre budsjettprosess. Jeg synes det er veldig positivt at de tidlig i prosessen setter seg ned, i stedet for så sent som vi så i den forrige, sier Laila Davidsen, Høyre-ordfører i Alta.

- Det er vanskelig å si hvordan de her samarbeidspartiene har påvirket regjeringen, og om de tidligere har påvirket regjeringen i positiv eller negativ retning i forhold til Nord-Norge. Det kjenner vi jo ikke til, vi som sitter utenfor. Men at regjeringspartiene hele tiden har vært innstilt på å fremme økte samferdselsmidler til Nord-Norge, det er jo klart. Og det håper jeg jo at samarbeidspartiene også ønsker, sier hun.

Davidsen synes det fra media’s side har vært for mye fokus på uro og samarbeidsproblemer:

- De har nå jaggu levert mye god politikk som ikke har fått like mye fokus utad, så her er det kanskje flere som må ta litt ansvar i forhold til hva man ønsker å sette fokus på, sier hun og ramser opp alt fra økte bevilgninger til samferdsel, økte politiressurser, og økte bevilgninger til rus- og psykiatrifeltet i helsevesenet.

Mer å gå på

- Altså, de store viktige områdene, som man lovte å satse på før valget, det har de jo levert på. Men det drukner jo helt i krangel om plastposeavgift, og andre uttalelser som er på siden av det som faktisk betyr noe, sier hun.

- Men ikke forstå meg dithen at jeg ikke har noen kritiske bemerkninger til regjeringen og samarbeidspartiene, for de leverer jo ikke på alt. De har fortsatt potensiale, sier hun og ler.

- Vil du utdype?

- Både på forsvarssiden, og enda mer på samferdsel, kommer ikke Finnmark like godt ut av det som mange andre fylker, generelt. Selv om de fjerner en bomstasjon i Alta, er det fortsatt mye å gå på på samferdsel- og infrastruktur. De må også levere bedre på reiseliv. Så ja da, her er fortsatt potensial, men de har enda lenge igjen, sier Alta-ordføreren.


Ivar Kristiansen, regiondirektør i NHO Nordland og tidligere stortingsrepresentant for Høyre.
Ivar Kristiansen, regiondirektør i NHO Nordland og tidligere stortingsrepresentant for Høyre.
Fylkestingsrepresentant Ivar Arne Mikaelsen, Nordland, V. Foto: Nordland Venstre
Ivar Arne Mikalsen, Fylkestingsrepresentant for Nordland Venstre. (Foto: Nordland Venstre)
Laila Davidsen, Høyre- ordfører i Alta. (Foto: Finnmark Høyre)
Laila Davidsen, Høyre- ordfører i Alta. (Foto: Finnmark Høyre)

Tags