Erna Solberg: - Nord-Norge strutter av selvtillit

Statsminister Erna Solberg kommer til Agenda Nord-Norge. Her fra hun snakket på konferansen i 2015. (Foto: Christine Karijord)
Fallende arbeidsledighet, eksportrekorder og en landsdel rik på naturressurser. Der mange av landets fylker i dag opplever den økonomiske situasjonen tøffere enn på mange år, går det motstrøms i nord. – Nord-Norge strutter av selvtillit, sier statsminister Erna Solberg.


Fallende arbeidsledighet, eksportrekorder og en landsdel rik på naturressurser. Der mange av landets fylker i dag opplever den økonomiske situasjonen tøffere enn på mange år, går det motstrøms i nord. – Nord-Norge strutter av selvtillit, sier statsminister Erna Solberg.

Landsdelen må imidlertid kanskje vokte seg litt, skal man tolke utsagnene hennes dithen - fra podiet på konferansen Agenda Nord-Norge, dag to, i Bodø:

- Passerer man overgangen fra selvtillit til selvtilfredshet, da vil det bikke nedover, sier hun, før hun konstaterer:

- Jeg tror ikke det er slik i Nord-Norge. Gleden over å være vekstpunktet er så stor.

- Det er veldig hyggelig å få delta på Agenda Nord-Norge, fortsetter Solberg.

Hun mener det viktigste med det knappe to år gamle treffpunktet, skapt av blant annet Sparebank 1 Nord-Norge, er å snakke med folk, skape nye allianser og få med seg nye perspektiver.

Satser tungt på å løfte infrastrukturen i nord

I løpet av den knappe halvtimen Solberg har til rådighet foran de rundt 400 deltagerne, vier hun mye av taletiden til nedgangen i norsk økonomi, og det siste årets nedtur innen olje- og gass. Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling vies også mye plass når Solbergs snakker om «En landsdel i vekst – Norge ser nordover».

Etter å ha konstatert at formueskatten ned, trekker Erna frem at den blå-blå regjeringen allerede har gjort mye for å bedre infrastrukturen i nord, og at det fortsatt er noe det jobbes mye med.

- Vi øker tempoet i veibyggingen, slik ingen regjering har gjort det før, og ikke minst gjør vi det i nord. Det er nesten slik at jeg får kjeft når jeg kommer til Vestlandet, fordi vi satser så mye her, sier hun.
 
- På tre år har vi investert dobbelt så mye i Nord-Norge, på infrastruktur, som det som ble gjort de siste fire årene før regjeringsskiftet, slår hun fast. 

Oppgraderingen bidrar, blant annet, til at nordnorske eksportprodukter kommer seg raskere ut på det internasjonale markedet.


Nordland er "gullfylket"

- Nordland er Norges nye "gullfylke", godt hjulpet av at kronekursen har gått ned. Da går eksporten opp, og det gir mulighet til å investere og reinvestere mer, oppsummerer statsministeren.

Hun forteller at hun blant annet har latt seg imponere av bedriften ConseptoMed AS, som hun besøkte på Ballstad, i Lofoten, på sensommeren.

- Bare noen meter fra kaikanten der, har en tidligere fastlege skapt en innovativ kunnskapsbedrift, forteller hun – før hun legger til at hovedkontoret er på Ballstad, og distriktskontoret i Oslo. Det 

Hun snakker også varmt om det nordnorske konsernet Leonhard Nilsen og Sønner, som fra sitt hovedkontor i Vesterålen driver forretninger både her hjemme, på Island, i Chile og på Grønland – for å nevne noen steder.

- Nordnorge har et utovervendt næringsliv, og folk som er villige til å satse, poengterer hun – før hun trekker inn landsdelens store potensial på sjømatsiden.

- Vi må ha en plan, og samarbeide  

- Der er det rekordtider på mange områder, og stadig rekordfortjenester, sier Solberg.

Går det som regjeringen ønsker, er håpet å seksdoble omsetningen fra fiskerier, havbruk og nye maritime industrier – innen 2050.

- Vi må ha en klar plan på veien videre. Vi jobber med disse tingene, og der er det viktig at vi jobber sammen, sier hun.

Selv om den nordnorske økonomien går bedre enn på lenge, og Norge må ha «flere ben å stå på», vil olje og gass også bli viktig i fremtiden, sier hun.

- Den 23. konsesjonsrunden betyr mye både for Nord-Norge og resten av landet, konstaterer hun.

Statsministeren har også en liten advarsel til, hva norske nyskapninger gjelder.

- De gode ideene må omsettes til arbeidsplasser i Norge. Vi må ikke miste dem på veien, når de kapitaliseres, slik at de forsvinner ut av landet, sier hun.

Tags