Enova tildeler to milliarder til flytende havvindprosjekt i Finnmark

Enova tildeler 2 milliarder til havvindprosjekt

Enova tildeler to milliarder kroner i nytt prosjekt som skal levere fornybar strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet. – Et spennende prosjekt, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad (t.h.) og dir. teknologi- og markedsutvikling Astrid Lilliestråle i Enova.

Enova tildeler hele to milliarder kroner til nytt havvindprosjekt som skal levere fornybar strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet. 

Enova vil bidra til at teknologiutviklingen innenfor flytende havvind intensiveres og har nå avgjort en stor støttetildeling til et nytt havvind-prosjekt i Finnmark. Det kommer fram i en pressemelding fredag. 

Statsforetaket tildeler GoliatVIND inntil to milliarder kroner i støtte ved realisering av det flytende havvindprosjektet som skal levere fornybar strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet. 

I alt sju aktører leverte prosjektforslag til havvindprogrammet «Konkurranse om støtte til småskala flytende havvindprosjekter», som ble vurdert av Enova.

– Det er levert prosjektforslag på et svært høyt nivå, som lover godt også for senere utlysningsrunder. Flytende havvind-teknologi representerer en spennende mulighet for å ta oss ytterligere skritt i retning lavutslippssamfunnet. Da er det godt å se at det finnes kunnskap, kapasitet og engasjement til å flytte teknologiutviklingen her til lands, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Det skjer mye spennende på havvindfeltet, og regjeringen ønsker å legge til rette for at flytende havvind skal bli et nytt ben for norsk leverandørindustri å stå på. Derfor er jeg glad for at Enova satser på flytende havvindteknologi. GoliatVIND er et prosjekt som i tillegg kan bidra til utvikling av sokkelen vår samtidig som det kan bidra til å styrke kraftsystemet på land. Det blir spennende å følge dette videre, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Mer om tildelingen

Tilbyderne i konkurransen måtte forplikte seg til en innlevert fremdriftsplan som krever driftssetting av prosjektet innen fem år, og Enova skal holdes løpende orientert om prosjektets fremdrift og rapportering for utbetaling av støtte.

GoliatVIND ble rangert øverst i konkurransen og vil få inntil to milliarder kroner i støtte ved realisering av det flytende havvindprosjektet som skal levere fornybar strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet.

Goliat-plattformen er allerede elektrifisert fra land.

GoliatVIND eies og støttes av tre partnere: Odfjell Oceanwind, Source Galileo og Kansai Electric Power Company.

Etter planen vil det bli installert en effekt på 75 MW i havvindparken, fordelt på fem turbiner på 15 MW hver.

Årlig energiproduksjon er estimert å være på 320 GWh. Dette tilsvarer energiforbruket til cirka 12.000 husholdninger i Norge.

Kilde: Enova

Nøkkelord