Enig om makrellkvote

Fiskeriminster Elsiabeth Aspaker er fornøyd med makrellavtalen mellom Norge, Færøyene og EU. (Foto: Regjeringen.no)
Norge, Færøyene og EU er blitt enige om fordelingen av makrell for 2015.
Norge, Færøyene og EU er blitt enige om fordelingen av makrell for 2015.

- Jeg er glad for at vi har lykkes i å få på plass en avtale på forvaltning av makrellbestanden mellom tre av kyststatene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Trepartssamarbeidet innebærer en avtale om fordeling og forvaltning av makrellbestanden neste år, og dekker de viktigste utbredelsesområdene til makrell. 

Uten Island

Men Island står fortsatt utenfor samarbeidet, akkurat som i år: 

- Jeg hadde selvsagt helst sett at også Island var en del av avtalen, men vi kan fremdeles leve godt med en trepartsavtale, sier fiskerministeren.

Årsaken til Island ikke er med i avtalen er fordi de ville ha større kvote enn hva EU og Norge ville tillate. Det ble derfor ikke enighet om en felles avtale. Nå kan Island i utgangspunktet fiske så mye makrell de bare ønsker.

Kan føre til rovfiske

- På sikt kan det føre til rovfiske, men makrellbestanden er i dag så stor at vi ikke er så bekymret for akkurat det. Island ville ha en kvote som var for høy iforhold til biologiske realiteter, det måtte vi si nei til, sier Ann Kristin Westberg i Nærings- og fiskeridepartementet. 

Westberg ledet forhandlingene for Norge, og sier de fortsatt vil prøve å få Island til å signere kvoteavtaler i framtiden.

Norge, EU og Færøyene er enige om en totalkvote på en million tonn. Dette innebærer en kvote på godt over to hundre tusen tonn til Norge, fem hundre tusen tonn til EU og godt over hundre tusen tonn til Færøyene.

Det er satt av nesten to hundre tusen tonn for fiske av andre land.


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: