- En stor dag for Elkem

Elkem Salten i Sørfold
Reguleringsplanen for kvartsdrift i Nasafjell er godkjent, nå er neste skritt driftskonsesjon og utslippstillatelse.

Reguleringsplanen for kvartsdrift i Nasafjell er godkjent, nå er neste skritt driftskonsesjon og utslippstillatelse. 

En viktig milepæl er passert for Elkem etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag ga sin godkjenning til reguleringsplanen

Olav Holta, verksdirektør ved Elkem Salten forteller at de allerede har holdt på med dette prosjektet i over ti år. Nå starter arbeidet med å ta ut litt råstoff og kjøre tester for å avgjøre hvordan den best mulig kan brukes, til hvilket produkt og ved hvilket av verkene i konsernet.  

- Kan kvartsen fra Rana bli råstoff for verket i Sørfold? 

- Ja, det er aktuelt, men etter at vi har testet den må vi vurdere til hvilket produkt den er best egnet, råstoffet vi tar ut må brukes på best mulig vis, forklarer Holta. 


Tredje uttak i nord

Elkem har allerede uttak på Mårnes i Gildeskål, og i Tana, hvor Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) tar seg av sprenging og selve uttaket av masser. 

- Er det LNS som skal drifte i Nasafjell også? 

- Det er altfor tidlig ennå til å si noe om det, sier Holta. Hensyn til miljø og reindrift

For selv om reguleringsplanen er godkjent er det mye som gjenstår før det blir drift på Nasafjell. Nå må det søkes om driftskonsesjon og utslippstillatelse. Restmassene er planlagt deponert i området. 

- Gruvedrift er langsiktig og vi må ha på plass gode løsninger før oppstart, sier Holta. 

- Hvilke tiltak har dere gjort med tanke på miljøet og for å kunne drive uten at det ødelegger for reindriftsnæringen? 

- For å ikke måtte frakte mer masser enn nødvendig ned fra fjellet vil vi legge knuseverket på fjellet. Vi vil også lage et setningsbasseng for å hindre avrenning. På grunn av reindrifta er det bestemt at vi skal ha sesongdrift, siden området er vinterbeite, det er nok det viktigste tiltaket, sier Holta. 


Les også: Kan gi 50 nye arbeidsplasser og verdiskaping i hele regionenVerksdirektør Olav Holta i Elkem Salten.
Verksdirektør Olav Holta i Elkem Salten.

Tags