Leserbrev: En snakk om fremtiden - ICE Talks

Kirkenes havn hadde et innlegg om sanksjonenes innflytelse på fremtidige satsinger innenfor det grønne skiftet, økt godt- og cruisetrafikk og utvikling av sjøfronten under marsutgaven av ICE Talks i Kirkenes. (Foto: Tschudigruppen)

De fleste har hørt om TED talks. TED (engelsk forkortelse for Technology, Entertainment, Design) er en årlig, amerikansk konferanse som opprinnelig begynte i 1984. Konferansen har som mål å spre ideer ved hjelp av foredrag og opptredener innenfor blant annet forskning, kunst, teknologi, utdanning, design, politikk, økonomi, kultur, forretningsvirksomhet og underholdning.

Her i Øst-Finnmark har vi en rekke unike vilkår i form av nedgang i demografi, manglende infrastruktur og tilgang på risikovillig kapital. Vi har også et enormt uutnyttet potensiale i form av naturressurser, gode levevilkår og handlekraftige folk. Hvordan kan vi forberede oss på fremtiden og skape økonomisk vekst i vår region? Vel, første steg må være en ideer som vi kan samles om og omsette til strategi og handling.

For å få dette til, er det behov for et forum hvor vi kan utveksle erfaringer og inspirere hverandre til å komme på disse ideene. ICE Talks er en slik møteplass og målet er at ICE Talks skal bli en stemme for entreprenørskap og et forum for å diskutere nye næringer. ICE er forkortelsen for Innovation – Community – Entrepreneurship. Det finnes flere ulike ICE-prosjekter.

Felles for alle er at de handler om nytenkning, samhold og evnen til å skape nye muligheter og pengestrømmer. Dette er oppskriften vi trenger for å få flere unge folk til å satse på et liv her oppe. Vi må ha noe å tilby dem. Det finnes ikke et enkelt svar eller idé som kan løse dette, men en samling av gode tiltak som til sammen utgjør en pakke som rett og slett er for tiltrekkende til å si nei til.

Det skal tilrettelegges for næringslivet slik at det er attraktive stillinger, det skal være barnehageplass og boliger, det skal være sosiale møteplasser og aktiviteter slik at man fort blir en del av lokalsamfunnet.

Vi trenger pådrivere for samfunnsutvikling og disse trenger et nettverk for å være effektive.

På ICE Talks diskuterer vi kortsiktige og langsiktige mål for å oppnå dette målbildet. Hvordan kan vi starte allerede nå? Vi har ikke tid til å vente på effektene av enkelttiltak. Det bør handles og investeres i samfunnet nå slik at vi får moment snarest mulig og i årene fremover.

På ICE Talks 29 mars ble det uttrykt ønske om prosesser og progresjon. Vi trenger pådrivere for samfunnsutvikling og disse trenger et nettverk for å være effektive. Om vi alle bidrar til å være en del av dette nettverket ved å stille opp med de ressurser vi har – da lykkes vi. Disse bidragene kommer i mange formater; noen kan stille med penger, noen med formell kompetanse og andre med kreative ideer som ingen har tenkt på før.

Alle har noe verdifullt å stille med. Bare det å ikke nedsnakke hjemplassen vår, og de utviklingstiltak som gjøres, er en stor hjelp.

Magnus Mæland fra Kirkenes Næringsforening påpekte at det er hemmende for individets initiativ med dystre fremtidspådommer fra diverse medier og kommunikasjonskanaler. Han slo fast at ingen med sikkerhet kjenner fremtiden, men vi har ganske sterke indikasjoner på hva som kommer til å skje med samfunnet i Sør-Varanger om vi ikke klarer å snu trenden snart. Vi har intet å miste på å gå nye veier og ta sjanser, ifølge Mæland. 

Man kan få til store ting i Kirkenes om man opererer på andre markeder. 

Kirkenes Næringsforening løftet frem eksempler på lokale virksomheter og enkeltpersoner som har hatt stor suksess ved å selge sine produkter på internasjonale markeder fra Sør-Varanger. Det kan være interessant for virksomheter å se på muligheten for å utvide sin kundebase ved å levere produkter og tjenester gjennom digitale løsninger som ikke tidligere har vært tilgjengelig for oss.

Næringslivet blir påvirket av penger og politikk. Det ble fremhevet av næringsforeningen at tydelighet og forutsigbarhet er nøkkelord for å skape gode rammevilkår for virksomhetene. Kirkenes havn hadde et innlegg om sanksjonenes innflytelse på fremtidige satsinger innenfor det grønne skiftet, økt gods- og cruisetrafikk og utvikling av sjøfronten.

Det er utrolig viktig å løfte frem bedrifter som har klart å lykkes i sin nisje.

Som verste konsekvens av den økonomiske usikkerheten vil alle utviklingsplaner bli innstilt og det vil først og fremst være kjernevirksomheten som ivaretas. Dette blir en negativ spiral for samfunnet da det er nå vi trenger satsinger som skaper vekst. 

High North Development Group jobber akkurat nå med å bygge om Kirkenes gamle sykehus til et regionalt kraftsentrum for utdanning, entreprenørskap og nytenkning. Dette skal bli hovedsete for en rekke lokale og internasjonale startups som til sammen vil utgjøre et sterkt fagnettverk og skape både økonomisk og sosial aktivitet. Prosjektet kaldes Nothing Hill. 

På ICE Talks presenterte Bård Gamnes virksomheten Barel som er en ledende aktør i Kirkenes teknologimiljø. Barel produserer belysning til maritim sektor, så vel som olje og gass industrien.

Det er utrolig viktig å løfte frem bedrifter som har klart å lykkes i sin nisje. Dette beviser at det er ingen strukturelle hindringer for å skape suksess i Sør-Varanger. 

Dagens siste taler var Kustaa Valtonen fra Finland. Han og Peter Vesterbacka er gjennom selskapet Finest Bay Area to av investorene bak Nothing Hill-prosjektet i partnerskap med lokale High North Development Group. Kustaa har mange års erfaring innenfor entreprenørskap og samfunnsutvikling.

Han fortalte om viktigheten av å satse på attraktive utdanningstilbud i Sør-Varanger for å tiltrekke nye studenter og ivareta de som er her. Kustaa fortalte at store endringer starter som små bevegelser – på grasrotnivå. Samskaping og synergier oppstår når folk deler ideer og dette kan omsettes til forretningstransaksjoner og vekst.

ICE talks 29. mars var en temperaturmåling på dagens tanker omkring krise og konsekvensen økonomiske sanksjoner lokalt. Det var gode innspill fra salen og et enstemmig ønske om å få til positiv utvikling gjennom samarbeid. Vi inviterer alle som har forslag til temaer og forelesere til fremtidige ICE Talks om å sende forslag til e-post maja@svu.as. Kanskje du sitter på en av løsningene til fremtiden? 

Neste ICE Talks blir den 12. mai i Kirkenes.

Les også:

Nøkkelord