En ny kald krig vil få store konsekvenser i Arktis

Soldater fra 6th Engineer Battalion (Combat/Airborne) pakker sammen et 10-manns arktisk telt under Arctic Light-øvelse i desember 2012. (US Air Force-foto: Justin Connaher)
- Hvis forholdet til Russland skulle surne så til de grader at landet trekker seg inn i et bevæpnet skall og isolerer seg fra resten av verden, slik Sovjetunionen gjorde, vil det har store konsekvenser for nordområdene.

 

-Hvis forholdet til Russland skulle surne så til de grader at landet trekker seg inn i et bevæpnet skall og isolerer seg fra resten av verden, slik Sovjetunionen gjorde, vil det har store konsekvenser for nordområdene.

Read English version here.

Gerald Stang, senioranalytiker ved EUs sikkerhetspolitiske institutt, tror ikke vi stevner mot en ny kald krig – men likevel, hva om? Hva ville konsekvensene bli? Klikk her for å lese alle artiklene vi har publisert så langt, i serien Det nye nord. 

Forsinke shippingutviklingen

-Selv om isen fortsetter å smelte så vil fremdriften med å åpne nye shippingruter, særlig den Nordøstlige sjøruten til Asia, bli forsinket av sikkerhetsgrunner langs hele den russiske nordkysten, sier Stang.

-Og de fremskrittene som er gjort på områder som miljøvern og økonomisk samarbeid i nordområdene vil også etterhvert stanse, ettersom begge sider bruker de arktiske samarbeidsplattformene eller –organene, til å markere politiske poenger og standpunkt i vid forstand.

Økende militære investeringer

Vi vil dessuten se at det fremdeles ikke vil forekomme taktisk eller strategisk viktige mål plassert noe sted i Arktis (se også artikkel i Nigh North News om konfliktteori i Arktis av Heather Exner-Pirot), men store militære investeringer vil strømme nordover for å bygge opp forsvar mot strategiske kjernefysiske våpen.

Uansett hvor usannsynlig et slikt scenario er, så vil det fortsatt være fornuftig og nødvendig å fortsette arbeid med å holde spenningsnivået lavt, og holde Russland engasjert og fornuftig, konkluderer Gerald Stang.

Det handler om informasjon og økonomi

Oleg Aleksandrov ved MGIMO-universitetet i Moskva mener det handler om informasjon og økonomi.

-Den moderne kalde krigen gjør seg gjeldende gjennom informasjonsvirksomhet og økonomi. Den forstyrrer etablerte økonomiske relasjoner og kompliserer prosjekter som går over lang tid.

Denne, fornyede kalde krigen, vil ha negativ innvirkning på mulighetene for å starte nye samarbeidende forretningsprosjekter. Det betyr ikke at alle prosjekter vil bli stoppet, jeg mener bare at økende politisk risiko og spenning vil påvirke ethvert økonomisk prosjekt, sier Aleksandrov.

Langt unna, og enda lenger for Toronto

Den tidligere politiske lederen i Yukonregionen i Canada, Tony Penikett, sier at Canada er så langt unna Russland at han «ikke kan tenke seg noen store prosjekter mellom de to landene».

-Langs kysten av nordområdene er det en bevissthet om at Russland er en nabo, og selv om vi trenger samarbeid i det sirkumpolare området, så er det veldig begrenset når vi ser regionalt på det. Og fra Toronto er avstanden ennå lengre, sier Penikett.

Canadas viktige rolle

-Canada spilte imidlertid en viktig sikkerhetsrolle under den kalde krigen, med DEW-linjen og varslingssystemet som ble utviklet sammen med USA.

Canada ga USA anledning til å bruke canadisk territorium til sine u-båtoperasjoner, uten å ha mulighet til å hindre det heller, om man skulle ha ønsket det. Denne situasjonen, at Canada er totalt avhengig av sine allierte (NATO/NORAD), og ikke kan sette i ang ne storskala militær aktivitet i Arktis, er den samme nå som da.

Så, sammenlignet med Norge, så spiller størrelsen en rolle. Avstandene i det canadiske Arktis, med en vært lite og spredt befolkning, omfatter egentlig ikke russiske spørsmål eller samarbeidstiltak, sier Tony Penikett.

..

 Gerald Stang is Senior Associate Analyst at the European Union Institute for Security Studies (EUISS) in Paris.

Oleg Aleksandrov is Associate Professor at the University of MGIMO in Moscow, Russia.

Tony Penikett is a  Negotiator, Former Premier of Yukon Territory, Canada, and a Visiting Professor at Simon Fraser University, Vancouver.

 

 

Don´t miss the upcoming articles in our New North series – sign up for the newsletter:

The New North logo cold war
Gerald Stang, Senior Associate Analyst at the European Union Institute for Security Studies.
Gerald Stang, Senior Associate Analyst at the European Union Institute for Security Studies.
Oleg Aleksandrov, Associate Professor, MGIMO-University, Russia. (Photo: Private)
Oleg Aleksandrov, Associate Professor at the MGIMO-University, Russia. (Photo: Private)
Tony Penikett is Former Premier of Yukon Territory, Canada.
Tony Penikett is Former Premier of Yukon Territory, Canada.

Nøkkelord