- En nedleggelse av Store Norske vil være katastrofalt

Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard, deltar på Arctic Summit 2015 i Oslo i dag.
Store Norsk sier opp over hundre ansatte og utfører ytterlige innsparingstiltak fremover. Fortsetter utviklingen i negativ retning kan dette bety slutten for Store Norske. - Det vil være katastrofalt for øysamfunnet, sier lokalstyreleder Christin Kristoffersen.

Store Norske sier opp over hundre ansatte og iverksetter store innsparingstiltak. Fortsetter utviklingen i negativ retning kan det bety slutten for Store Norske. - Det vil være katastrofalt for øysamfunnet, sier lokalstyreleder Christin Kristoffersen.

- Det som skjer nå er fryktelig for dem som mister jobben og for lokalsamfunnet. Hundre skjebner opplever nå noe som er veldig vondt, og det er omsorgen for dem som er fremme hos oss nå. Det er spesielt når det er på ei lita øy, med et ganske spesielt arbeidsmarked. Det vil prege oss på mange måter, sier Kristoffersen.

Les mer om nedbemanningen her.

Store Norske er hjørnesteinsbedriften i Longyearbyen, og skulle bedriften avvikles vil ringvirkningene merkes langt ut over de 320 ansatte som vil miste jobben.

- Store Norske utgjør 40 prosent av næringslivet i Longyearbyen, i tillegg vet vi at 30 prosent av alle barna i skolen og barnehagene har foreldre som jobber i selskapet. Dominoeffekten av en nedleggelse av Store Norske vil være katastrofal. Jeg har vanskelig for å se hvordan vi skal klare å bære en slik hendelse, sier Kristoffersen.


Store Norske som industriell motor.

Det jobbes nå med andre alternativer, som skal gjøre byen mindre avhengig av Store Norske, men dette er vanskelig å få på plass uten gruveselskapet som katalysator, mener Kristoffersen.

- Vi jobber med havneutvikling og næringsutvikling og ser på hvordan vi kan ta i bruk utviklingspotensialet i Store Norske sammen med utviklingen i byen. Men mister vi Store Norske, så mister vi over halvparten av befolkningsgrunnlaget. Da går vi tilbake til start, og det vil kreve enorme utviklings- og omstillingstiltak.

Longyearbyen trenger den befolkningen Store Norske tiltrekker seg. Uten den faller samfunnet som dominobrikker mener lokalstyrelederen:

- Det er flere investeringer innenfor reiseliv som venter på igangsettelse, men de er avhengig av en en viss befolkningsmasse. De satsingene vil ikke være aktuelle om samfunnet mer enn halveres. Da mister vi det tjenestetilbudet reiselivsnæringen er avhengig av for å kunne gi et godt tilbud. Dette er et klassisk eksempel på at alt henger sammen med alt, sier Kristoffersen.


Mister tilgang til maskiner og anleggsutstyr.

En annen ting Kristoffersen trekker frem som ødeleggende ved en avvikling av Store Norske, er tilgangen på maskiner og anleggsutstyr. Da må alt av utstyr fraktes til øya fra fastlandet og kostnadene rundt dette vil bli enorme, sier Kristoffersen.

- Uten en industriell aktør, må alt av utstyr fraktes hit for å gjennomføre vedlikehold og utbygginger. Utstyret trenger vi for å opprettholde et velferdssamfunn på et nivå som Norge ønsker å ha. Vi har ikke et omegn hvor vi kan hente inn ingeniører og maskiner fra, det må fraktes fra fastlandet, og kostnadene rundt det vil bli enorme, sier lokalstyrelederen.


Usikkert hvor store ringvirkningene blir

I hvor stor grad nedskjæringene hos Store Norske vil påvirke lokalsamfunnet er usikkert. I dag er det flere som pendler til øya, og flere er ansatt i korttidskontrakter. 

- Hvordan samfunnet påvirkes av de siste kuttene kommer an på hvem som mister jobben. Det er en del pendlere som arbeider i selskapet, og om de mister jobben vil ringvirkningene bli mindre. Men akkurat hvor stor påvirkningen blir er vanskelig å si før vi vet hvem som må gå. Det er grunn til å tro at alle vil påvirkes av dette, men hvor mye vet vi ikke, sier lokalstyreleder i Longyearbyen, Christin Kristoffersen.Store Norske

Verdens nordligste gruveselskap og hjørnesteinsbedriften på Svalbard. 

Grunnlagt i 1916 og driver i dag tre kullgruver på Svalbard: Svea Nord og Lunckefjell ved Svea, og Gruve 7 i Adventdalen utenfor Longyearbyen. 

Ca 320 ansatte. 

Nøkkelord