- En milepæl for Rana Gruber

Med forsterket jernbanespor fra 24 til 30 tonn mener Rana Gruber at de kan øke produksjonen med 50 prosent, noe som anses som helt nødvendig for å klare konkurransen på verdensmarkedet. (Foto: Rana Gruber).
Dunderlandsbanen anbefales forsterket fra 24 til 30 tonns aksellast. - Dette er en milepæl for Rana Gruber, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe.

Dunderlandsbanen anbefales forsterket fra 24 til 30 tonns aksellast. - Dette er en milepæl for Rana Gruber, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe.

Jernbaneverkets ledelse har godkjent teknisk hovedplan som innebærer oppgradering av strekningen Dunderlandsbanen på Nordlandsbanen fra 24 til 30 tonns akseltrykk.

Hovedpulsåre

-Jernbanen er Rana Grubers hovedpulsåre, men er i ferd med å bli en flaskehals. I løpet av kort tid vil vi stange i et kapasitetstak på 5 millioner tonn. Med økt aksellast kan vi øke produksjonen med 50 prosent, noe som er veldig viktig for å styrke vår konkurransekraft på verdensmarkedet, sier direktør Kjell Slettsjø i Rana Gruber.

Samfunnsøkonomi

Han peker på at dette samtidig innebærer en fornyelse av en viktig del av Nordlandsbanen, og at den samfunnsøkonomiske gevinsten ventes å bli stor.

Ifølge Jernbaneverket vil den anbefalte investeringen (på 530 millioner kroner) bli svært lønnsom for samfunnet – ved en jernmalmpris på 60 dollar per tonn eller mer.

Ned mot 30 dollar?

Ifølge Dagens Næringsliv tror de fleste at prisen for jernmalm vil ligge mellom 55 og 70 dollar inneværende år, men skriver også:

«Den tidligere sjeføkonomen for Asia hos Morgan Stanley i Asia, Andy Xie, tror jernmalmprisen vil havne på rundt 50 dollar i år – før den faller til rundt 30 dollar, ifølge Bloomberg News». 

Viktige ringvirkninger

 Rana Gruber mener at oppgraderingen også vil gi ringvirkninger og nyttebidrag som ikke er med i tallene fra Jernbaneverket.

 «Det handler om Rana Gruber som et av lokomotivene i norsk mineralnæring, om sysselsetting og inntekter til en hel region og om å gjøre 35 krevende km av Nordlandsbanen mer robust. For Storforshei handler Rana Grubers framtid i stor grad om eksistensen som et livskraftig lokalsamfunn».

 Forventer god fremdrift

 - Disse ringvirkningene for samfunnet er vanskelig å sette tall på, men jeg er overbevist om at det utgjør en del milliarder kroner over en førtiårsperiode, som er horisonten for slike prosjekter, sier Sletsjøe.

 Han understreker at gruveselskapet forventer god framdrift, i tråd med Jernbaneverkets planer, og at det raskt blir igangsatt detaljplanlegging.

 Ferdig i 2018?

 - Vi vil ha en god dialog med myndighetene og Jernbaneverket om beslutning og gjennomføring av denne viktige investeringen, sier Kjell Sletsjøe.

 Detaljplan og byggeplan skal utarbeides i 2015 og 2016, og dersom finansiering av prosjektet kommer på plass i 2015, kan anleggsarbeidene starte i 2017 og fullføres i 2018.

 

 

Forsterket spor på Dunderlandsbanen kan være ferdig i 2018, i følge Jernbaneverkets planer. (Foto: Jernbaneverket).
Forsterket spor på Dunderlandsbanen kan være ferdig i 2018, i følge Jernbaneverkets planer. (Foto: Jernbaneverket).

Tags