En ledende kreativ kraft i Arktis

Nå takker daglig leder Audhild Dahlstrøm for seg etter en spennende oppstart for Artica Svalbard i Longyearbyen. (Foto: Artica)
Kunsten er alltid tilstede der de viktige spørsmålene blir stilt. – Svalbard er en slik plass i vår tid, sier avtroppende daglig leder Audhild Dahlstrøm i Artica Svalbard.Kunsten er alltid tilstede der de viktige spørsmålene blir stilt. – Svalbard er en slik plass i vår tid, sier avtroppende daglig leder Audhild Dahlstrøm i Artica Svalbard.

 Etableringen av kunstprosjektet Artica Svalbard i november 2016 var en annerkjennelse av alvoret for polarområdene på grunn av klimaendringene. Målet er å bli en ledende kreativ kraft i Arktis.

- En hadde nådd en innsikt om at kunsten, på samme måte som verden, har to poler. Og dermed egnet til å skape forståelse, kunnskap og oppmerksomhet rundt alvoret i Arktis, sier Dahlstrøm, som har ledet prosjektet fram til i dag.

Stiftelsen Artica Svalbard ble etablert høsten 2016 av Fritt Ord, Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge og Kulturdepartementet for å bidra til kulturlivet på Svalbard. (Foto: Artica)
Stiftelsen Artica Svalbard ble etablert høsten 2016 av Fritt Ord, Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge og Kulturdepartementet for å bidra til kulturlivet på Svalbard. (Foto: Dagmara Wojtanowicz Photography for Artica Svalbard)

Et mikrokosmos i Arktis

Longyearbyen, der Artica Svalbard holder til, er et mikrokosmos av globale utfordringer, både når det gjelder klimaendringer og endringer i industrien.

- Longyearbyen er et kullgruvesamfunn i endring, et samfunn der turismen øker og et samfunn der den nordligste institusjonen i verden skaper banebrytende forskning om Arktis og klimaendringer. Her får Artica en unik posisjon i både tid og rom til å fremme diskusjoner og tenking om Arktis, sier Dahlstrøm.

Nå er Artica godt forankret lokalt gjennom lokal involvering og lokalt engasjement. I tillegg er internasjonale og nasjonale nettverk bygget opp rundt organisasjonen

- Dette året har vi vært opptatt av å forankre Artica lokalt. Dette har vært både spennende og utfordrende. Vi ønsket å gi en forståelse av hva Artica er, samtidig som vi la vekt på å etablere kontakter og samarbeid gjennom å bygge opp et nasjonalt og internasjonalt nettverk og en stabil base for prosjektet, forteller daglig leder.

I tillegg har etableringen av Artica handlet om å innføre prosedyrer for organisasjonen, skape et godt arbeidsmiljø, involvere frivillige og praktikanter, planlegge aktiviteter og program sammen med hovedsamarbeidspartnere og ikke minst utvikle en visjonær femårig strategiplan.

Det har vært travelt?

- Ja, og den største utfordringen har helt klart vært oppstarten, den lokale forankringen og det å få en felles forståelse for hva vi er og skal være framover. Men det har virkelig vært fint, smiler Dahlstrøm.

Daglig leder Audhild Dahlstrøm hadde som oppgave å sprinte igang Artica Svalbard. (Foto: Artica)
Daglig leder Audhild Dahlstrøm hadde som oppgave å sprinte igang Artica Svalbard. (Foto: Dagmara Wojtanowicz Photography for Artica Svalbard)

Et modig valg

Dahlstrøm som har sprintet i gang prosjektet mener etableringen var et radikalt og modig steg, og mener kunstnerne, forfatterne og de lokale og internasjonale samfunnene Artica samarbeider med, vil utfordre måten Arktis er organisert og forvaltet på.

- Det vi ser er at de endringene som skjer i Longyearbyen og måten Arktis forvaltes engasjerer og inspirerer til dialog, forskning innen kunst og nye tanker som utfordrer. Jeg mener vi er i starten av noe som kan manifestere seg som en særs viktig del av dialogen i polområdene. Det er et radikalt, modig, og ikke minst nødvendig steg som er tatt, sier hun.

Hun mener kunstnere, forfattere og de lokale og internasjonale samfunnene Artica samarbeider med vil utfordre forståelsen av nasjonal identitet og rettigheter til ressurser.

- Både i havet og på land, nå og i fremtiden. I tillegg vil kunstnerne utfordre politikken, økonomien og utdanningen, sier Dahlstrøm.

For det skal skapes dynamiske prosjekter som representerer mangfold av fag, kunstnere, kulturer, kontinent og folkeslag.  Alle skal bruke kunsten som utgangspunkt for dialog, kunnskap og handling i polområdene.

 - Vi begynner virkelig å ta form som organisasjon, og vi skal være en ledende kreativ kraft i Arktis ved å støtte nytt arbeid og legge til rette for tette samarbeid mellom kunstnere og forfattere med partnerskap med både bedrifter, utdanningsinstitusjoner og kulturinstitusjoner, sier Dahlstrøm.

Sterke samarbeidspartner og gjestekunstnere

Hovedsamarbeidspartnerne til Artica er Norsk Pen, Queen Sonja Print Award, Office for Contemporary Art Norway, med støtte fra Kulturdepartementet, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge, FRITT ORD og Sparebankstiftelsen DNB.

- Samarbeidet med disse organisasjonene er viktig og de representerer større nettverk og fagfelt som Artica drar nytte av og baker inn i en felles tverrfaglig bred plattform i Longyearbyen. I tillegg drar organisasjonene nytte av Articas mandat, geografiske plassering, og vår dialog med lokalsamfunnet i Longyearbyen og Arktis, sier Dahlstrøm.

Hun forklarer at det er en form for maksimering av ressurser som får ringvirkninger lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

- Vi mottar støtte fra Kulturdepartementet på 2,5 millioner per år, en million fra Kulturstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB i en treårsperiode, med et budsjett på 5,5 millioner per år, forteller den daglige lederen.

Gjestekunstnerne som kommer til Longyearbyen kommer til et solid og profesjonelt verksted som er fult utstyrt for produksjon av grafikk, men er allsidig og egnet for det meste av kunstproduksjon.

- Gjestekunstnerprogrammet er ett av våre hovedprosjekter der vi tilrettelegger for produksjon av kunst. I 2017 har vi hatt kunstnere og skribenter på besøk, og de bidrar til arven om hva Artica er og ønsker å være, ved å være tilstede og arbeide og forske under oppholdet sitt. Det handler om å få til en omfattende kritisk og filosofisk utveksling av ideer, forskning og uttrykk på tvers av polområdene, sier Dahlstrøm.

Kunstnerne som kommer til Svalbard bor i Longyearbyen over tid.

- Vi ønsker hele tiden å spørre oss selv hvordan vi, gjennom arbeidet vårt og tilstedeværelsen i Longyearbyen, kan være vitne til sosiale, politiske og klimarelaterte endringer som vi opplever så sterkt her. Kunstnerne må være bevisst på valg av materiale, hvordan de setter i gang prosessen i dette miljøet og hvilke spor de setter igjen i naturen og i lokalsamfunnet, sier hun.

Siden etableringen av Artica Svalbard i 2016 har organisasjonen begynt å ta form. Avtroppende daglig leder Audhild Dahlstrøm har nå levert en femårig strategi før hun tar fatt på nye prosjekter, gjerne i nord. (Foto: Dagmara Wojtanowicz Photography for Artica Svalbard)

Fem spennende år

De kommende fem årene vi Artica Svalbard ha fokus både lokalt og internasjonalt. Med et sterkt ønske om å bidra til inkludering, skaperkraft og engasjement, er målet å etablere et senter for kunstproduksjon på Svalbard.

- Vi skal være en viktig del av samfunnsstrukturen i Longyearbyen med banebrytende, tverrfaglige og samarbeids-rettede prosjekter. I tillegg skal Artica være sentrum for satellittproduksjoner av kunst, dynamisk programutvikling og spisset forskning, forteller avtroppende daglig leder..

Ønsket er kontinuitet og fire årsverk i Longyearbyen, og en etablert organisasjon med kapasitet og kontinuitet.

- I dag er det en daglig leder og en koordinator i hundreprosentstillinger, i tillegg leier vi inn teknikere på timebasis. Fremover vil det bli helt nødvendig å bygge et større team med enda bredere kunnskap. Vi har ambisiøse planer de neste fem årene, smiler Dahlstrøm.

Nå takker hun for seg og en spennende tid på Svalbard. 

- Jeg var engasjert i dette for å få prosjektet opp og for å lage en strategi videre. Det har vært veldig spennende og jeg gleder meg til å følge Artica videre.

Hun mener potensialet som en selvstendig organisasjon og drivkraft som presenterer ulike meninger, kunstuttrykk, som når et bredt publikum med deltakende kunstnere og forfattere, er stor.

- Nøkkelen ligger i samarbeidet, i dialogen lokalt og internasjonalt. Jeg gleder meg til å se hvordan Artica utvikler seg videre ut i fra det grunnlaget og den strategien jeg har fått lov til å være en del av i oppstartfasen. Og ikke minst gleder jeg meg til å se hvordan Artica utvikler en sterk stemme i det som skjer av endringer, både geopolitisk og klimatisk – med kunsten som utgangspunkt, avslutter Dahlstrøm.Nøkkelord