En ferje som dette har ikke verden sett før

Nye MF "Torghatten" er den første i sitt slag når den settes i drift våren 2017. (Illustrasjon: Torghatten Trafikkselskap AS)
Den nye ferja til Torghatten Trafikkselskap er verdens første i sitt slag, en biodiesel plug-in hybrid.

Den nye ferja til Torghatten Trafikkselskap er verdens første i sitt slag, en biodiesel plug-in hybrid. 

Ferja, som skal gå på sambandet Tjøtta-Forvik, får nå installert batteripakke slik at den også kan gå på strøm, samt renseanlegg for miljøgasser, slik at utslippene av miljøgasser blir så lavt som mulig når den må bruke drivstoff.  

- Vi ser at dette med batteriteknologi er framtiden, sier adm.dir. Stein Andre Herigstad-Olsen. 

- Er det for å posisjonere dere innen denne typen teknologi dere tar denne investeringen?

- Ja, det øker konkurransekraften vår å ha denne typen kunnskap. I tillegg vil det gi oss lavere driftsutgifter, med 20% lavere drivstofforbruk, sier Herigstad-Olsen. 

Han forteller at Torghattenkonsernet over flere år har jobbet med ny teknologi, men at det litt tilfeldig at MF "Torghatten" ble det første nybygget på en så moderne teknologi. 

- Det betyr at andre nybygg fra Torghatten i tiden som kommer også vil ha denne teknologien?

- Det er noe vi vil vurdere fra samband til samband og fra fartøy til fartøy, sier han. 

Nyvinningen kommer virkelig til å spare miljøet når den står klar våren 2017. CO2-utslippene vil reduseres med 60%, samtidig som drivstofforbruket går ned med 20%. Det blir i tillegg 85% mindre NOx-utslipp. Ingen myndighetskrav

Selskapet tar miljøgrepet for egen regning og på eget initiativ. Det er ingen myndighetskrav bak investeringen, men dialogen er tett og god med Nordland fylkeskommune, som er oppdragsgiver på ferjesambandet som ligger i kommunene Alstahaug og Vevelstad.
Stein Andre Herigstad-Olsen kan også fortelle at de i anbudene fra Statens Vegvesen ser en stadig sterkere dreining mot lavutslipp. 

Nyvinningen som nå er satt i produksjon skal driftes på fylkesveisambandet Forvik-Tjøtta, og fylkesråd for samferdsel i Nordland, Wilfred Nordlund (Sp) er fornøyd med miljørettede og innovative løsninger:

- Selskapet ligger i forkant av utviklingen og er de første i Norge som tar i bruk denne typen teknologi. Vi ønsker ferja velkommen når den kommer neste vår, sier Nordlund. 


Bygges på Sunnmøre

Nyferja skal etter planen være på plass fra våren 2017. Den skal bygges "værtett", med plass til i alt 60 biler, 50 på hoveddekk og 10 på en hengedekkløsning. Ferga kan totalt frakte 6 fullastede vogntog.  

Ferga skal få navnet "Torghatten", og skal bygges av Fiskerstrand Verft AS på Sunnmøre. Ferja er utviklet og designet i fellesskap mellom verft, rederi og designer, og verftsdirektør Rolf Fiskerstrand sier det er givende å få være med på et nyskapende prosjekt som også møter framtidas utslippskrav. 

- Vi er glade for at Torghatten Trafikkselskap satser på denne løsningen, sier han. 

Multi Maritime i Førde har utviklet ferja i samarbeid med Torghatetn Trafikkselskap, og ferje vil ved å øke batterikapasiteten også kunne tilfredsstille framtidige krav til nullutslippsteknologi som hel-elektrisk batteriferje. Miljøsatsing

NOx-fondet har støttet investeringen, og daglig leder Tommy Johnsen håper han nå får se flere slike prosjekter framover. 

- Med innovativ kombinasjon av tekniske løsninger som batterihybrid og eksosrensing kan slik ferjer oppnå høy investeringstøtte fra NOx-fondet, sier han. 

Torghattenkonsernet har gjort flere miljøvennlige investeringer de siste årene. Da vi snakket med konsernsjef Brynjar Forbergskog i forbindelse med at 2015-resultatet ble lagt fram sist fredag, fortalte han om investeringen i 450 miljøvennlige busser som.


 Noen fakta om nyinvesteringen: 
 
  • Hybridløsningen medfører at dieselgenerator kan gå på mer optimal last, og dermed lavere forbruk. I tillegg gir installasjonen effektiv bruk av eksoskatalysator for NOx rensning for ytterligere utslippsreduksjon. NOx rensning blir installert nå.
  • 500kWh (0,5 MWh) batteripakke blir installert – mulig framtidig utvidelse til 2000kWh (2 MWh) for å kunne gå som en hel-elektrisk ferge i framtida.
  • +20% drivstoffreduksjon (dette vil øke med ytterligere innblanding av landstrøm, dersom nettilgang og kapasitet tillater det)
  • Ved biodieseldrift kan man oppnå +60% CO2 reduksjon. CO2 reduksjonen vil øke ytterligere ved økt bruk av landstrøm som plug-in.
  • Ca. 85% NOx reduksjon
  • «Værtett» ferje
  • Kapasitet på 60 personbiler og 6 vogntog


Administrerende direktør Stein Andre Herigstad-Olsen i Torghatten Trafikkselskap AS. (Foto: Torghatten)
Administrerende direktør Stein Andre Herigstad-Olsen i Torghatten Trafikkselskap AS. (Foto: Torghatten)

Tags