Elvestuen til miljømøte i Moskva

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) reiser til Moskva for å møte sin kollega Dmitrij Kobylkin, og snakke om norsk-russisk miljøsamarbeid både på Kola og i Barentshavet. (Foto: Bjørn H. Stuedal, Klima- og miljødepartementet).
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) reiser til Moskva for å møte sin kollega Dmitrij Kobylkin, og snakke om norsk-russisk miljøsamarbeid både på Kola og i Barentshavet. (Foto: Bjørn H. Stuedal, Klima- og miljødepartementet).
Ola Elvestuen vil drøfte forurensning fra Nikel-verket på Kola og miljøsamarbeid i Barentshavet med Russland.

Klima- og miljøministeren fra Venstre reiser til Moskva den 19. februar for å delta i ministermøte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen. 

Ifølge en pressemelding fra departementet skal Elvestuen og hans russiske kollega, Dmitrij Kobylkin drøfte flere viktige spørsmål av felles interesse - blant annet forurensningen fra smelteverket i Nikel på Kola-halvøya, samarbeid om helhetlig forvaltning av Barentshavet, felles sårbare og truede arter, miljøvernsamarbeid i grenseområdene og et nytt samarbeid om bekjempelse av marin forsøpling.

– Miljøsamarbeidet med Russland er viktig og har gitt mange gode resultater. Som naboland må Norge og Russland sammen løse en del miljøutfordringer. Forurensningen fra nikkelverket ved grensen er fremdeles et problem, og vi vil fortsette å ta opp dette med russisk side helt til det er løst, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: